Wydział Historyczny istnieje pod obecną nazwą od roku 1951, ale nauki historyczne reprezentowane są od początku istnienia Uniwersytetu Warszawskiego, czyli już od niemal 200 lat.

 

Obecnie należy do wąskiej grupy polskich wydziałów humanistycznych zaliczonych do najwyższej kategorii naukowej „A+”.  Skupia sześć instytutów: Archeologii, Etnologii i Antropologii Kulturowej, Historii Sztuki, Historyczny, Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych,  Muzykologii oraz Ośrodek Badań Prekolumbijskich. To jeden z największych wydziałów, na którym uczy się ponad 2300 studentów i wykłada 260 osób.

 

Wydziałowe instytuty znajdują się na terenie kampusu głównego, ale badania prowadzone są nie tylko przy Krakowskim Przedmieściu. Dzięki wykopaliskom archeologicznym Uniwersytet jest obecny w ponad 20 krajach na pięciu kontynentach. Ostatnio amerykański magazyn „Archaeology” uznał odnalezienie pierwszego niesplądrowanego grobowca Wari za jedno z 10 najważniejszych odkryć 2013 roku.

 

Studia I i II stopnia

Judaistyka po raz pierwszy

Na Uniwersytecie co roku otwierane są nowe kierunki i specjalności. Dwa lata temu w Instytucie Archeologii uruchomiono studia w całości prowadzone w języku angielskim, tym razem nowość pojawi się w Instytucie Historycznym, gdzie można będzie studiować historię i kulturę Żydów. To propozycja dla kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia.

 

W Instytucie Historycznym od lat działa Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce im. Mordechaja Anielewicza, prowadzone są też studia podyplomowe o podobnej tematyce, ale do tej pory nie było takiego kierunku. Program studiów jest interdyscyplinarny. Wydział zakłada współpracę z innymi jednostkami m.in. Wydziałem Polonistyki, Psychologii czy Ośrodkiem Studiów Amerykańskich. W przyszłości prawdopodobnie utworzone zostaną też studia magisterskie na tym samym kierunku.