W ramach wydziału funkcjonuje Instytut Filozofii – największy ośrodek filozoficzny w Polsce i Instytut Socjologii – jedno z najważniejszych w kraju miejsc kształcenia i badań socjologicznych.

 

Kierunki z przyszłością

Od roku na Wydziale Filozofii i Socjologii można studiować kognitywistykę (studia I stopnia) – interdyscyplinarny kierunek łączący takie dziedziny wiedzy, jak: psychologia, językoznawstwo, neurobiologia, matematyka i logika. Od niedawna wydział prowadzi również studia magisterskie na kierunku bioetyka. Program zbudowany jest wokół zagadnień i problematyki moralnej wynikającej z rozwoju nauk biologicznych i medycznych na świecie. Zdobyte tu umiejętności i kompetencje przygotowują do samodzielnej pracy badawczej oraz do pracy w różnego rodzaju instytucjach opiniodawczo-doradczych z zakresu etyki badań naukowych i etyki klinicznej.

 

Wydział oferuje również studia na kierunkach:

Oba instytuty prowadzą też studia III stopnia i podyplomowe.

Instytut Socjologii – oferta

Instytut Filozofii – oferta

 

Na Krakowskim i na Karowej

Dziekanat Wydziału Filozofii i Socjologii mieści się w budynku przy ulicy Nowy Świat 69. Instytut Filozofii, biblioteka wydziałowa, a także pojedyncze zakłady Instytutu Socjologii zlokalizowane są przy Krakowskim Przedmieściu 3. Większość uniwersyteckich socjologów ma za sąsiada prezydenta RP, główna siedziba Instytutu Socjologii bowiem mieście się tuż obok Pałacu Prezydenckiego przy ulicy Karowej 18. To miejsce historyczne – właśnie tu w 1989 r. miała miejsce ostatnia odprawa strony solidarnościowej przed wyjściem na obrady Okrągłego Stołu.