18 kwietnia odbędzie się posiedzenie Kolegium Elektorów UW, podczas którego przeprowadzone zostaną wybory rektora Uniwersytetu Warszawskiego oraz członków Senatu uczelni w kadencji 2024–2028. Uczelniana Komisja Wyborcza opublikowała programy wyborcze kandydatów na rektora UW.

Wybory 2024 na Uniwersytecie Warszawskim

Programy wyborcze kandydatów na rektora UW