17 kwietnia Senat Uniwersytetu Warszawskiego przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec prób ingerencji mediów w autonomię społeczności akademickiej uczelni.

„Mając na względzie zasadę pełnej autonomii społeczności akademickich, Senat Uniwersytetu Warszawskiego wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec wszelkich działań medialnych, których celem jest ingerencja w wewnętrzne procesy demokratyczne na naszej Uczelni. Apelujemy o poszanowanie naszej autonomii i prawa podejmowania suwerennych decyzji”.

 

Uchwała nr 399 Senatu UW z 17 kwietnia 2024 roku

Uchwałę opublikowano w Monitorze UW.