Uniwersytet Warszawski Popularyzacja nauki

Festiwal Nauki

Warszawski Festiwal Nauki po raz pierwszy zorganizowano w 1997 roku. Jego inicjatorami były dwie stołeczne uczelnie: Uniwersytet i Politechnika, a także Polska Akademia Nauk. Z każdym rokiem do tego grona dołączały kolejne warszawskie szkoły wyższe, instytuty naukowe, stowarzyszenia, archiwa, muzea oraz fundacje. Obecnie jest to największa impreza popularyzująca naukę w Polsce i jedna z największych w Europie. Odbywa się zawsze w drugiej połowie września. Program festiwalu, w ramach któregoodbywa się około 1000 spotkań, skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz starszych miłośników nauki. Stałym punktem w festiwalowym kalendarzu są główne debaty organizowane w auli dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej. Festiwal Nauki jest współzałożycielem i członkiem European Science Events Association (Europejskiego Stowarzyszenia Spotkań z Nauką).

 

Noc Muzeów

Uniwersytet Warszawski uczestniczy także w warszawskiej Nocy Muzeów. Oprócz zwiedzania zabytkowego terenu uczelni przy Krakowskim Przedmieściu publiczność może wtedy obejrzeć także najciekawsze zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej i Muzeum UW, odwiedzić Ogród Botaniczny czy akademickie radio Kampus. Pasjonaci nauk ścisłych mają też okazję obejrzeć jedyny w Polsce akcelerator ciężkich jonów w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów UW.

 

Wykłady dla szkół

Wydziały i inne jednostki uczelni organizują od wielu lat stałe cykle wykładów oraz szkoły letnie popularyzujące naukę dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych m.in.:

Młodzież zapraszana jest też do udziału w konkursach i olimpiadach. UW jest organizatorem olimpiad przedmiotowych, których laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminu maturalnego z języków białoruskiego i rosyjskiego, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym.

 

Uniwersytet Dzieci

Młodzież szkolna to nie jedyna grupa, do której dociera Uniwersytet. UW jest jedną z kilkunastu polskich uczelni, które objęły patronatem Uniwersytet Dzieci. Spotkania dla najmłodszych pasjonatów nauki odbywają się w uniwersyteckich aulach. Wykładowcy z UW prowadzą „Akademickie zajęcia dla dzieci” oraz pomagają w opracowywaniu scenariuszy lekcji dla nauczycieli.

 

Wykłady na Nowe Tysiąclecie

Na Uniwersytecie organizowane są również spotkania otwarte, skierowane do dorosłej publiczności, m.in. zapoczątkowany w 2000 roku cykl „Wykładów na Nowe Tysiąclecie”, w ramach którego uczelnia gościła już ponad stu wybitnych profesorów i uczestników życia publicznego, m.in. Barbarę Skargę, Bronisława Geremka, Leszka Kołakowskiego, Leszka Balcerowicza, Władysława Bartoszewskiego, Zbigniewa Brzezińskiego, Normana Daviesa, Timothy Garton Asha, Szewacha Weissa, Aleksandra Wolszczana, Tadeusza Mazowieckiego, Marka Edelmana oraz Andrzeja Wajdę. Wykłady dotyczą najważniejszych problemów współczesnego świata, nie odnoszą się jedynie do problematyki naukowej, lecz także politycznej, społecznej, ekonomicznej czy kulturalnej.

 

Wykłady i spotkania otwarte

Popularyzatorskie wykłady i spotkania otwarte organizowane są na wielu uniwersyteckich wydziałach, m.in. na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki – czwartkowe wykłady z matematyki; na Wydziale Fizyki – cykl „Zapytaj fizyka”; w Instytucie Filologii Klasycznej – cykl Laboratorium Filologii Klasycznej.

 

Więcej o kształceniu

Przydatne kontakty i linki:

Festiwal Nauki

ul. Żwirki i Wigury 93

02-089 Warszawa

tel. 22 55 40 702

festiwal(at)uw.edu.pl

www.festiwalnauki.edu.pl

 

Uniwersytet Dzieci

ul. Wiśniowa 36/2
02-520 Warszawa

tel. 666 852 797

warszawa(at)ud.edu.pl

www.uniwersytetdzieci.pl

 

Uniwersyteckie serwisy on-line

Zapytaj fizyka – portal dla miłośników fizyki, na którym każdy internauta może zadać nurtującego go pytanie z różnych dzidzin fizyki.

 

Akademicka Poradnia Prawna – udziela bezpłatną pomoc prawną studentom warszawskich uczelni.