Uniwersytet Warszawski Inicjatywy społeczne

Społeczna odpowiedzialność szkół wyższych nie ogranicza się jedynie do działań na rzecz członków własnej społeczności, a więc wspierania studentów czy pracowników. Doświadczeniem i wiedzą uczelnie powinny wspomagać społeczności lokalne, animować miejscowe życie społeczne i kulturalne, popularyzować naukę, promować akademickie wartości i standardy: odpowiedzialności, rzetelności, dbałości o prawdę. Jako ośrodki opiniotwórcze Uniwersytety powinny zapewniać powszechny dostęp do wyników swoich badań, ekspertyz i analiz.

 

Uniwersytet Warszawski odgrywa ważną rolę nie tylko w życiu Warszawy i regionu mazowieckiego, dzięki stołecznemu położeniu ma także wpływ na życie publiczne kraju. Co więcej, działalność UW nie pozostaje niezauważona także poza granicami Polski. Od lat uczelnia aktywnie działa np. na rzecz Ukrainy, wspiera elity intelektualne tego kraju, kształcąc studentów i doktorantów.

 

Społeczny aspekt badańNie bez wpływu na społeczności lokalne pozostaje działalność naukowa Uniwersytetu, w Polsce i poza jej granicami. Przykładem mogą być badania etnologów i archeologów, zachowujących dla przyszłych pokoleń dziedzictwo kulturalne regionu czy kraju lub wręcz ratujących je przed unicestwieniem (np. w Sudanie). Wykopaliska mające odkryć historię starożytnych osad, często przyczyniają się do rozwoju współczesnych miast i miasteczek, wpływając na miejscową infrastrukturę czy rozwój turystyki.

 

Prowadząc badania, uczeni często zapraszają do udziału w nich osoby spoza uczelni. Korzyść jest obopólna – naukowcy zbierają dane do projektów, zaś uczestnicy otrzymują profesjonalną pomoc. Przykładem jest działalność jednostek Wydziału Psychologii: Pracownia Psychologii Zaburzeń Rodziny oferuje konsultacje oraz psychoterapię rodzinną, Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania pomaga w leczeniu stresu pourazowego u uczestników wypadków komunikacyjnych i rodzin ofiar. Z kolei rodzice niemowląt biorących udział w badaniach Pracowni Psychologii Niemowląt (pierwszego Babylabu w Polsce) mogą uzyskać wiele cennych informacji na temat rozwoju swojego dziecka.

 

Program wolontariatuW 2013 r. otwarto na uczelni Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu. Ośrodek zajmuje się promocją idei wolontariatu, pomaga w realizacji nowych projektów zgłaszanych przez członków społeczności akademickiej, a także pośredniczy między chętnymi do pomocy a firmami i instytucjami, które tej pomocy potrzebują. UCW współpracuje m.in. ze stowarzyszeniami „Otwarte drzwi” oraz „mali bracia Ubogich”, Uniwersytetem Dzieci, Towarzystwem Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i ośrodkami pomocy społecznej. W semetrze zimowym 2016/2017 odbędzie się czwarta edycja Wolontariatu Badawczego. Centrum uczestniczy w Wolontariacie Europejskim, czyli unijnym programie wspierającym międzynarodowe projekty wolontariackie z udziałem młodzieży z całej Europy.

 

Pojedyncze projekty wolontariackie pojawiały się na uczelni już wcześniej:

  • przy Wydziale Prawa i Administracji działają dwa ośrodki udzielające bezpłatnych porad prawnych: Akademicka Poradnia Prawna dla studentów wszystkich uczelni warszawskich oraz Klinika Prawa – pomagająca osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
  • z pomocy wolontariuszy korzysta Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW, m.in. przy adaptacji książek do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Wolontariuszami są także dziennikarze akademickiego radia Kampus.

Osoby z niepełnosprawnościami na UW

Od lat Uniwersytet przywiązuje dużą wagę do zapewnienia równego dostępu do wykształcenia osobom niepełnosprawnym. Likwidowane są wszelkie bariery architektoniczne, techniczne i społeczne. Na uczelni istnieje m.in. największa w Polsce biblioteka naukowa dla osób, które nie mogą czytać zwykłego druku. Uczelnia angażuje się także w projekty na rzecz osób niepełnosprawnych spoza swojej społeczności, promuje w społeczeństwie ideę otwartości i większej wrażliwości na ich potrzeby.

Zobacz więcej (Na rzecz osób niepełnosprawnych)

 

Działalność kulturalna

Uczelnie akademickie, zapewniając studentom wszechstronne wykształcenie, uwrażliwiają młode pokolenie na wartość kultury i sztuki. Na co dzień Uniwersytet jest też ważnym punktem na mapie kulturalnej Warszawy. Ma udział w animowaniu życia miasta, oferując jego mieszkańcom koncerty, wystawy, pokazy filmowe oraz spektakle teatralne, przygotowywane przez działające na uczelni studenckie zespoły artystyczne.

Zobacz więcej (Kultura UW)

Więcej o współpracy

Przydatne kontakty i linki:

Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu ul. Dobra 56/66
tel. 22 55 27 201, 55 27 204

wolontariat(at)uw.edu.pl

www.wolontariat.uw.edu.pl

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UWKrakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. 22 55 24 222, 55 20 277, 55 24 224
fax 22 55 20 224
bon(at)uw.edu.pl

www.bon.uw.edu.pl