Prof. Marcin Pałys, rektor UW, 13-16 września odwiedził uczelnie w Meksyku i na Kubie, gdzie rozmawiał o wymianie pracowników i studentów oraz o wspólnych przedsięwzięciach naukowych.

W Meksyku prof. Pałys wznowił umowę dwustronną z Universidad Nacional Autónoma de México. UNAM każdego roku kształci blisko 345 tys. studentów i jest jedną z najważniejszych uczelni w regionie latynoamerykańskim. Z kolei w prestiżowym El Colegio de México rektor omawiał plany powołania Centrum Badań nad Polską i Europą Wschodnią, które byłoby wspólną jednostką UW i El Colegio de México.

 

Innym ważnym punktem wizyty w Ameryce Północnej było spotkanie z przedstawicielami rządowej agendy meksykańskiego MSZ – Agencia Mexicana de Cooperación Internaciónal para el Desarrollo, która rozwija współpracę naukową i dotyczącą szkolnictwa wyższego. Planuje ona finansowanie stypendiów dla meksykańskich studentów i naukowców chcących korzystać z bazy dydaktycznej i badawczej UW.

 

W ciągu najbliższych tygodni zostanie także podpisana umowa o współpracy polskich uczelni z meksykańskimi uczelniami. Jest to rezultat spotkania rektora Marcina Pałysa, przewodniczącego Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, z przedstawicielami meksykańskiego odpowiednika KRASP – Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.

 


W Hawanie rektor UW rozmawiał z rektorem Uniwersytetu Hawańskiego i prorektorem ds. współpracy międzynarodowej UH. Kubańczycy byli szczególnie zainteresowani wymianą studentów w programie Erasmus Mundus oraz wymianą kadry naukowej. Rozmawiali też o powołaniu interdyscyplinarnego zespołu eksperckiego z obu uczelni, który pod hasłem zrównoważonego rozwoju mógłby podjąć badania na temat wpływu reform gospodarczych na kwestie społeczne i środowiskowe. Uniwersytet Hawański stara się wzmocnić swoją rolę doradczo-ekspercką w procesie reformy kubańskiej gospodarki. Uniwersytet ma już podobne doświadczenie.