26 września prof. Maciej Lewenstein, fizyk teoretyczny, otrzyma tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.

Prof. Maciej Lewenstein jest fizykiem teoretycznym specjalizującym się w optyce kwantowej, fizyce silnie skorelowanych układów zahaczającej o fizykę statystyczną, fizyce układów nieuporządkowanych, informatyce kwantowej i zastosowaniu fizyki w psychologii i socjologii. Pracuje w Katalońskim Instytucie Nauk Fotonicznych w Barcelonie.

 

Studia ukończył na Uniwersytecie Warszawskim. Potem pracował w Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk oraz w Universitat Essen. Otrzymał dwa granty European Research Council. Współpracował z laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki – prof. Roy’em Glauberem. Jest współautorem ponad 500 artykułów naukowych, które były cytowane ok. 23 tys. razy.

 

„Międzynarodową pozycję i uznanie przyniosła mu analiza zjawiska generacji wysokich harmonicznych przy oświetlaniu atomów silnym światłem laserowym. Było to zagadnienie, nad którego rozwiązaniem pracowała cała gama fizyków i które w swej złożoności przez dłuższy czas opierało się dokładniejszej analizie – a było niezwykle ciekawe, świecąc na próbkę atomową światłem o pewnej częstości uzyskiwano doświadczalnie spójną emisję światła o częstotliwości nawet stukrotnie większej od początkowej” – napisał w opinii o dorobku doktora honorowego prof. Jakub Zakrzewski z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Drugi z recenzentów, prof. Marek Żukowski z Uniwersytetu Gdańskiego, dodawał: „W ostatnich latach jego najważniejsze wyniki dotyczą silnie skorelowanych ultra-zimnych gazów kwantowych. Jego prace w walny sposób przyczyniły się do pierwszych obserwacji ciemnych solitonów w kondensatach Bosego-Einsteina”.

 

Prof. Peter Zoller z Leopold Franzens University of Innsbruck, wyraził taką opinię: „Uważam, że prof. Lewenstein należy do czołówki fizyków teoretycznych swojego pokolenia, którzy swoją pracą zdefiniowali optykę kwantową i fizykę atomową w takim znaczeniu, jakie znamy dzisiaj”.

 

W uznaniu dla dorobku prof. Macieja Lewensteina Uniwersytet Warszawski na wniosek Wydziału Fizyki nada mu tytuł doktora honoris causa.

 

Uroczystość odbędzie się 26 września o godz. 12 w Sali Senatu w Pałacu Kazimierzowskim na kampusie głównym UW przy Krakowskim Przedmieściu 26/28.