Paweł Wdówik z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych został ambasadorem Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami.

Tytuł ambasadora Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami przyznaje kapituła Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami. 20 września, w czasie II kongresu Paweł Wdówik, kierownik BON UW, otrzymał to wyróżnienie za dokonania na rzecz obrony praw i interesów osób z dysfunkcjami oraz stosowanie i popularyzowanie w Polsce zapisów Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. Jak przyznaje laureat, tytuł ambasadora traktuje jako uhonorowanie dla całego Uniwersytetu.

 

– Uniwersytet od początku przyjął, że studenci niepełnosprawni mają takie same prawa i obowiązki, co sprawni studenci. Dlatego pomaga niepełnosprawnym w studiowaniu – tłumaczy Paweł Wdówik. Od 20 lat na UW działa Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, które wspiera osoby z dysfunkcjami, organizując dla nich pomoc asystentów lub dając im dostęp do materiałów w wersji cyfrowej. Studenci i doktoranci mogą korzystać z usług tłumacza migowego, wypożyczalni elektronicznego sprzętu przenośnego oraz centrum komputerowego. Biuro administruje Akademicką Biblioteką Cyfrową – portalem, w którym udostępnia zbiory osobom niedowidzącym z UW i innych uczelni.

 

Oprócz działalności uniwersyteckiej, BON prowadzi także działania antydyskryminacyjne na poziomie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Od 2009 roku adaptuje podręczniki dla dzieci niedowidzących. – Strona druku przetłumaczona na brajla zajmuje ok. 4 strony. Nasze adaptacje podręczników są wierne oryginałowi – posiadają podwójną numerację stron. Kiedy nauczyciel powie do uczniów: „Otwórzcie podręczniki na stronie 21”, to osoba niedowidząca będzie miała treść na stronach 21a, 21b, 21c, 21d – tłumaczy Paweł Wdówik. – Opracowane przez nas zasady adaptacji zostały zaakceptowane przez Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego i są stosowane przez inne instytucje.