10 stycznia zostało podpisane porozumienie między Uniwersytetem Warszawskim a Warszawskim Szpitalem Południowym w sprawie współpracy dydaktyczno-badawczej przy tworzeniu i prowadzeniu kształcenia na kierunku lekarskim na UW.

Porozumienie zostało podpisane przez prof. Alojzego Z. Nowaka, rektora UW, oraz Artura Krawczyka, prezesa zarządu spółki Warszawski Szpital Południowy sp. z o.o. W podpisaniu umowy wzięła także udział Renata Kaznowska, zastępczyni Prezydenta m.st. Warszawy. Umowa ta dotyczy prowadzenia kształcenia, w tym zajęć dydaktycznych oraz praktyk zawodowych w ramach kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Ma także na celu rozwój współpracy badawczej między obiema instytucjami w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Szpital Południowy będzie uczestniczył w organizacji zajęć dydaktycznych oraz praktyk zawodowych, zapewniając również kadrę do prowadzenia zajęć. Szpital Południowy udostępni także UW bazę kliniczną. Ponadto studenci UW będą mogli skorzystać z oferowanego przez Szpital sprzętu i materiałów dydaktycznych.

 

– Cieszymy się, że otoczenie samorządowe sprzyjało projektowi Wydziału Medycznego na Uniwersytecie Warszawskim, wobec którego są bardzo duże oczekiwania. Będziemy kształcić lekarzy, ale też wykorzystywać w pełni to, co Uniwersytet posiada najlepszego, w tym badania prowadzone szczególnie na wydziałach przyrodniczych – powiedział prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

 

– Będą Państwo kształcić elity medyczne i wierzymy, że Uniwersytet Warszawski zadba o znakomitą jakość nauczania – podkreśliła Renata Kaznowska, zastępczyni Prezydenta m.st. Warszawy.

 

W podpisaniu umowy wzięli również udział: prof. Sławomir Żółtek, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia, prof. Zbigniew Izdebski, koordynator zespołów rektorskich ds. opracowania programu studiów na kierunku lekarskim oraz ds. infrastruktury medycznej, a także p.o. kanclerza Robert Grey – przewodniczący zespołu rektorskiego ds. infrastruktury medycznej.

 

Szpital Południowy pełni rolę szpitala miejskiego dla dwóch warszawskich dzielnic: Ursynowa i Wilanowa. Został otwarty w lutym 2021 roku, a jego wyłącznym udziałowcem jest Miasto Stołeczne Warszawa.