14 października zostało podpisane porozumienie między Uniwersytetem Warszawskim a Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie w sprawie współpracy organizacyjnej oraz dydaktyczno-badawczej przy tworzeniu i prowadzeniu kształcenia na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Warszawskim.

Porozumienie zostało podpisane przez prof. Alojzego Z. Nowaka, rektora UW, oraz gen. broni prof. Grzegorz Gieleraka, dyrektora WIM. Podpisana umowa dotyczy współpracy w zakresie utworzenia kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie prowadzenia zajęć dydaktycznych i dalszego rozwoju oferty dydaktycznej oraz współpracy badawczej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Działania podejmowane w pierwszym etapie współpracy mają na celu przede wszystkim współpracę w zakresie przygotowania wniosku do Ministra Edukacji i Nauki o pozwolenie na utworzenie kierunku studiów, którego uruchomienie planowane jest od 1 października 2023 roku.

 

Wojskowy Instytut Medyczny jest jednostką badawczo-rozwojową i publicznym zakładem opieki zdrowotnej. W jego strukturze znajduje się m.in. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej przy ul. Szaserów 128 w Warszawie. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 roku Wojskowy Instytut Medyczny od 19 października 2022 roku uzyska status państwowego instytutu badawczego. W konsekwencji zawarte porozumienie stanowi istotny wkład we wzmocnienie potencjału tworzonego Wydziału Medycznego UW.

 

W podpisaniu umowy wzięli również udział: prof. Sławomir Żółtek, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia, prof. Zygmunt Lalak, prorektor UW ds. badań, prof. Sambor Grucza, prorektor UW ds. współpracy i spraw pracowniczych, prof. Zbigniew Izdebski, koordynator zespołów rektorskich ds. opracowania programu studiów na kierunku lekarskim oraz ds. infrastruktury medycznej, p.o. kanclerza Robert Grey – przewodniczący zespołu rektorskiego ds. infrastruktury medycznej, oraz Gabriela Sempruch, kierownik Biura Innowacji Dydaktycznych.

 

Ze strony WIM w uroczystości uczestniczyli: płk prof. Marek Rękas, zastępca dyrektora WIM ds. naukowych, płk dr hab. Artur Bachta, zastępca dyrektora WIM – komendant Centralnego Szpitala Klinicznego MON, prof. Bolesław Kalicki, zastępca przewodniczącego Rady Naukowej WIM, oraz Agnieszka Słupecka, kierownik Centrum Kształcenia Podyplomowego WIM.