– Wierzymy, że kluczem do sukcesu jest różnorodność podejmowanych przez nas działań, wśród których są aktywności w obszarze zdrowia, edukacji, telekomunikacji ratunkowej, higieny, pomocy uchodźcom czy bezpieczeństwa żywieniowego – mówił o działalności prowadzonej przez Centrum Pomocy Humanitarnej im. Króla Salmana jego inspektor generalny, dr Abdullah Al Rabeeah, podczas wykładu na Uniwersytecie Warszawskim.

14 października w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich saudyjski chirurg zaprezentował działalność Centrum Pomocy Humanitarnej im. Króla Salmana w Arabii Saudyjskiej, które działa od 2015 roku. Mówił też o perspektywach rozwoju Centrum, działaniach terenowych i komunikacyjnych, partnerstwach z innymi instytucjami pomocowymi. Dr Abdullah Al Rabeeah przypomniał o najistotniejszych osiągnięciach saudyjskiego programu rozdzielania bliźniąt syjamskich – 52 rozdzielone pary i 125 badanych przypadków w 23 krajach. Wyjaśnił też, jakie są zadania inspektora generalnego Centrum Pomocy Humanitarnej, którego funkcję obecnie pełni.

 

– Jestem bardzo wdzięczny, że jest Pan z nami, co najmniej z trzech powodów. Po pierwsze, z życzliwością pomógł Pan bliźniaczkom z Polski, przeprowadzając operację ich rozdzielenia, która jest wciąż pamiętana i doceniana w naszym kraju. Po drugie, jest Pan wspaniałym chirurgiem i człowiekiem. Po trzecie, mamy bardzo dobre doświadczenia z saudyjskimi studentami – powiedział prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

 

 

Centrum Pomocy Humanitarnej im. Króla Salmana zostało założone 13 maja 2015 roku. Jego misją jest prowadzenie działalności humanitarnej i zarządzanie międzynarodowymi działaniami pomocowymi. Oddziały tej instytucji znajdują się w ośmiu miejscach na świecie: Turcji, Pakistanie, Somalii, Afganistanie, Indonezji, Jordanii, Libanie i Jemenie. Centrum prowadzi działalność pomocową w 86 krajach, m.in. w obszarach zdrowia, edukacji, bezpieczeństwa żywnościowego, uzdatniania wody i higieny, telekomunikacji ratunkowej czy uchodźstwa.

Dr Abdullah Al Rabeeah jest saudyjskim chirurgiem dziecięcym specjalizującym się w rozdzielaniu bliźniąt syjamskich. Pełnił funkcję m.in. ministra zdrowia, a obecnie jest inspektorem generalnym Centrum Pomocy Humanitarnej im. Króla Salmana oraz doradcą na Dworze Królewskim. Dr Al Rabeeah przewodniczył wielu krajowym i międzynarodowym komisjom ds. zdrowia oraz radom naukowym. Jest autorem licznych publikacji naukowych i laureatem wielu krajowych oraz międzynarodowych nagród.