Na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się wizyta zagraniczna z udziałem gości z Państwowego Uniwersytetu Tajwańskiego (NTU). Podczas niej prof. Marcin Pałys, rektor UW i Dr. Chung-Ming KUAN, prezydent NTU podpisali umowę o współpracy pomiędzy dwiema uczelniami.

NTU to uniwersytet kształcący ponad 30 tys. studentów i doktorantów, w tym ponad 5 tys. z zagranicy. Współpracuje z ponad 600 partnerami. W rankingu szanghajskim 2019 –zestawieniu najlepszych szkół wyższych na świecie – uplasował się w przedziale 151-200.

 

Stosunki UW z NTU sięgają 2004 roku. Podpisano wtedy ogólnouniwersyteckie porozumienie, które przewidywało wymianę pracowników naukowych i studentów, prowadzenie wspólnych badań i konferencji międzynarodowych. Dziesięć lat później zawarto dodatkową umowę dotyczącą wymiany studentów.

 

13 września w Sali Senatu w Pałacu Kazimierzowskim prof. Marcin Pałys, rektor UW i Dr. Chung-Ming KUAN, prezydent NTU podpisali umowę dotyczącą pogłębienia współpracy w dziedzinie kształcenia i badań. Dzięki niej będą możliwe m.in.:

  • wymiany studentów, doktorantów oraz wizyty pracowników wydziałów,
  • wspólne konferencje i programy akademickie,
  • wspólne działania badawcze.

Delegacja z NTU spotkała się  z przedstawicielami wydziałów i jednostek UW: Wydziału Orientalistycznego, Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych i Centrum Nowych Technologii.