12 września na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się debata z okazji 30. rocznicy powołania rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego. W spotkaniu wzięli udział: były prezydent RP Bronisław Komorowski, prof. Aleksander Hall i prof. Andrzej Friszke.

12 września 1989 roku Tadeusz Mazowiecki został powołany na pierwszego niekomunistycznego premiera rządu. Z okazji 30. rocznicy tego wydarzenia, na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się debata poświęcona aktualności jego przesłania. Uczestnicy spotkania: prezydent Bronisław Komorowski, prof. Aleksander Hall i prof. Andrzej Friszke rozmawiali o tym, co z dziedzictwa premiera Mazowieckiego jest ważne i aktualne także dzisiaj.

 

– Warto uprawiać politykę, która łączy chęć osiągania ambitnych celów z daleko idącym pragmatyzmem – mówił prezydent Bronisław Komorowski, odnosząc się do przesłania, jakie płynie z działalności rządu Tadeusza Mazowieckiego. Swoją refleksją podzielili się także zaproszeni goście: m.in. Henryk Wujec oraz ówczesna rzecznik rządu Małgorzata Niezabitowska. Odczytano również listy nieobecnych na spotkaniu byłych prezydentów RP: Lecha Wałęsy oraz Aleksandra Kwaśniewskiego.

 

– Uniwersytet to nie tylko miejsce do prowadzenia dydaktyki i badań na najwyższym poziomie, ale to też miejsce dla poważnej obywatelskiej refleksji, w której jest miejsce na dyskusję i spory, ale nie ma miejsca na nieprzekraczalne bariery. Bardzo się cieszę że mamy dzisiaj okazję porozmawiać o znaczeniu wydarzeń sprzed 30 lat – powiedział otwierając spotkanie prof. Andrzej Tarlecki, prorektor UW.

 

Prof. Tarlecki przypomniał także, że dla Uniwersytetu Warszawskiego Tadeusz Mazowiecki jest postacią szczególną – w 2003 roku pierwszy premier niekomunistycznego rządu został uhonorowany godnością doktora honoris causa UW.

 

Organizatorem spotkania była Katedra im. Tadeusza Mazowieckiego Uniwersytetu Warszawskiego, a współorganizatorem wydarzenia Miasto st. Warszawa. Debatę poprowadził prof. Mirosław Wyrzykowski, przewodniczący Rady Katedry im. Tadeusza Mazowieckiego.