Filary pedagogiki rozwoju, edukacja pozytywna i kształcenie dla przyszłości to wybrane wątki, które zostaną poruszone podczas kolejnego Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji. Partnerem tegorocznej edycji jest Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW. Wydarzenie odbędzie się 18 września na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Kongres Rozwoju Systemu Edukacji poświęcony jest debacie na temat takich sposobów nauczania, które sprostałyby wyzwaniom współczesnej cywilizacji i odpowiedziały na potrzeby przyszłości.

 

Tegoroczna edycja wydarzenia koncentrować się będzie na poszukiwaniu metod prowadzących do wykształcenia mądrych, kreatywnych i twórczych obywateli.

 

Integralną część II Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji stanowi Europejski Dzień Języków. To, odbywające się co roku, święto zainicjowane zostało osiemnaście lat temu przez Radę Europy. Podczas tegorocznej edycji wydarzenia omówione zostanie m.in. znaczenie kompetencji w zakresie wielojęzyczności dla rozwoju człowieka wobec wyzwań przyszłości oraz jego sytuacji na rynku pracy.

 

W programie tegorocznego kongresu, odbywającego się pod hasłem „Mądrość – Kreatywność – Innowacyjność. Kształcenie dla przyszłości”, znajdują się prelekcje i warsztaty, których uczestnikami będą m.in. pracownicy UW.

 

Partnerem wydarzenia organizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji jest Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW.

II Kongres Rozwoju Systemu Edukacji odbędzie się 18 września (środa) w godz. 9.00-17.00 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć na stronie kongres.frse.org.pl.