Dzięki współpracy nawiązanej przez Uniwersytet Warszawski z Instytutem Camõesa oraz Bankiem Millennium studenci iberystyki będą mieli szansę na otrzymanie stypendiów umożliwiających wyjazd na uczelnie portugalskie. Porozumienie o współpracy między tymi instytucjami zostało podpisane już po raz kolejny.

„Uniwersytet Warszawski pragnie zapewnić swoim wykładowcom i studentom środki pozwalające im rozwijać wiedzę na temat języka i kultury portugalskiej, w szczególności poprzez wspieranie mobilności studentów”. To jeden z zapisów porozumienia o współpracy zawartego między UW, Instytutem Camõesa oraz Bankiem Millennium.

 

Celem podpisanego 9 grudnia dokumentu jest rozwijanie i zwiększanie znaczenia nauczania języka oraz kultury portugalskiej w Polsce. Dzięki współpracy sygnatariuszy najlepsi studenci  portugalistycznych studiów licencjackich w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW dostaną szansę otrzymania stypendium naukowego, które umożliwi im wyjazd na kursy organizowane przez uczelnie portugalskie.

 

To już kolejna taka umowa. Pierwszy protokół został podpisany 16 lutego 2016 roku i wszedł w życie z rokiem akademickim 2015/2016.

 

Wśród dotychczasowych stypendystów są:

 

  • Joanna Jaszczowska (studia magisterskie w zakresie filologii portugalskiej na Universidade Nova de Lisboa, 2015/2016);
  • Paulina Junko (letni kurs języka i kultury portugalskiej na Universidade de Lisboa, 2016/2017);
  • Anna Kozłowska (letni kurs języka i kultury portugalskiej na Universidade do Porto, 2017/2018).

 

Kolejny protokół o współpracy został podpisany 9 grudnia przez prof. Marcina Pałysa, rektora UW, ambasadora Portugalii w Polsce oraz prezesa Banku Millennium.