Wydział Nauk Ekonomicznych prowadzi rekrutację do kolejnej edycji projektu „Mazowiecki Uniwersytet Młodzieżowy”. Projekt jest skierowany do uczniów i uczennic szkół średnich. Do jego celów należy poszerzenie wiedzy o finansach i przedsiębiorczości oraz wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia.

Mazowiecki Uniwersytet Młodzieżowy jest kursem trwającym 30 godzin. Składa się z 3 modułów: financial literacy (zagadnienia finansowe), przedsiębiorczość, krytyczne myślenie.

 

Udział w kursie jest dla młodzieży nieodpłatny, a uczestnicy zostaną objęci ubezpieczeniem NNW. Dla uczniów szkół oddalonych od Warszawy o ponad 30 km zostanie zorganizowany transport.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

 

Więcej o poszczególnych modułach oraz warunkach rekrutacji można przeczytać na stronie WNE.

Wydział Nuk Ekonomicznych pod obecną nazwą funkcjonuje od roku 1977. Prowadzi studia na kierunkach: ekonomia (różnych specjalności), finanse i rachunkowość, finanse publiczne i podatki, informatyka i ekonometria, a także studia międzykierunkowe oraz w języku angielskim.

 

Akredytacja Stowarzyszenia ACCA dla WNE

W listopadzie wydział otrzymał akredytację Stowarzyszenia ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) – międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania – dla specjalności ekonomia przedsiębiorstwa na studiach I i II stopnia. To już kolejny program WNE z akredytacją ACCA. W lutym kierunek finanse, inwestycje i rachunkowość (I i II stopień) otrzymał akredytację wszystkich 9 modułów ACCA.