Prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, o laureatach Nagrody FNP mówi jako o uczonych, którzy dokonali ściśle określonego odkrycia i zyskali zaufanie środowiska naukowego. Wśród nich są: prof. prof. Ewa Górecka i Krzysztof M. Górski z Uniwersytetu Warszawskiego. Gala wręczenia Nagród FNP 2020 odbyła się online, 2 grudnia 2020 r. W styczniu naukowcy otrzymali statuetki i dyplomy od FNP.

– Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest nagrodą wyjątkową, przede wszystkim ze względu na jej podstawowe założenie, jakim jest wyróżnienie uczonych o niekwestionowanym autorytecie w międzynarodowej społeczności naukowej, których dokonania przesuwają granice poznania, wnosząc wybitny wkład w postęp cywilizacyjny, kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata – powiedział prof. Tomasz Guzik, przewodniczący Rady FNP, podczas gali wręczenia Nagród FNP 2020.

 

Wydarzenie odbyło się 2 grudnia 2020 r. w formie online.

 

Wśród laureatów jest dwoje naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego:

 

prof. Ewa Górecka (Wydział Chemii UW) w kategorii Nauki Chemiczne i o Materiałach – za otrzymanie materiałów ciekłokrystalicznych o strukturze chiralnej zbudowanych z niechiralnych molekuł

W pracy naukowej interesowały mnie praktycznie od zawsze dwa aspekty związane z materią: chiralność i ciekłokrystaliczność. Chiralny obiekt to taki, który jest nienakładalny na swoje odbicie lustrzane. To cecha dość powszechna w naturze, np. nasza lewa i prawa ręka są odbiciami lustrzanymi, ale nie są na siebie nakładalne. Podstawowe biologicznie czynne cząsteczki, jak DNA, białka, są chiralne, gdyż zbudowane są z chiralnych modułów: aminokwasów i cukrów. Wciąż nie znamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego natura stworzyła aminokwasy i cukry, a w konsekwencji białka i kwasy nukleinowe, tylko w jednej z lustrzanych form. Mamy nadzieję, że nasze badania w jakimś stopniu przybliżają nas do odpowiedzi na to pytanie – mówiła prof. Ewa Górecka podczas gali wręczenia Nagród FNP 2020.

prof. Krzysztof M. Górski (Obserwatorium Astronomiczne UW, NASA Jet Propulsion Laboratory, Caltech, USA) w kategorii Nauki Matematyczno-Fizyczne i Inżynierskie – za opracowanie i wdrożenie metodologii analizy map promieniowania reliktowego, kluczowych dla poznania wczesnych etapów ewolucji Wszechświata

Naszym obiektem badań jest najstarsze promieniowanie wypełniające cały Wszechświat, które informuje nas o fundamentalnych własnościach Wszechświata na początku wszystkiego. Waga tego rozwojowego kierunku naukowego była tak znacząca, że w ciągu ostatnich niemal 30 lat byliśmy świadkami przeprowadzenia trzech misji satelitarnych poświęconych tym badaniom. W dwóch z tych misji miałem okazję i honor uczestniczyć bezpośrednio, a w trzeciej pośrednio przez udostępnienie i wykorzystanie moich narzędzi badawczych – mówił prof. Krzysztof M. Górski w trakcie gali wręczenia Nagród FNP 2020.

25 stycznia prof. Ewa Górecka otrzymała statuetkę i dyplom Nagrody FNP podczas spotkania z udziałem prof. Alojzego Z. Nowaka, rektora UW i prof. Macieja Żylicza, prezesa FNP.

 

W styczniu statuetka i dyplom Nagrody FNP 2020 zostały też dostarczone prof. Krzysztofowi M. Górskiemu, który obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych.