Julia Kostro, przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej w Samorządzie Studentów UW, otrzymała zaproszenie na panel dyskusyjny European Youth Event (EYE Online). To wydarzenie zainicjowane przez Parlament Europejski, które służy wspieraniu aktywności obywatelskiej młodzieży.

European Youth Event (EYE) to spotkania młodych służące wymianie ich poglądów i doświadczeń związanych z życiem społeczno-kulturowym. Są dobrą okazją do zaprezentowania opinii młodzieży na temat przyszłości Europy, a także do dialogu z ekspertami, aktywistami, politykami i decydentami na poziomie Unii Europejskiej. EYE prowadzone jest przez Parlament Europejski. Spotkanie z udziałem studentki UW pod hasłem „Uniwersytety Europejskie: wizje i oczekiwania studentów z Europy” (European Universities: Vision and hopes of European students) odbędzie się 27 stycznia w formie online.

 

Sesja odbywa się w kontekście Międzynarodowego Dnia Edukacji. Ma na celu omówienie „Inicjatywy Uniwersytetów Europejskich” (European Universities Initiative) oraz zebranie opinii uczestników EYE na temat ich wizji przekształcenia szkolnictwa wyższego poprzez metody partycypacyjne. Tematy poruszone w trakcie tego spotkania mogą zostać wzięte pod uwagę w tworzeniu programu transformacji szkolnictwa wyższego Komisji Europejskiej (European Commissions Higher Education Transformation Agenda).

 

W spotkaniu będzie uczestniczyć Themis Christophidou, dyrektor generalna ds. edukacji, młodzieży, sportu i kultury w Komisji Europejskiej (KE) oraz dwoje studentów reprezentujących dwa sojusze Uniwersytetów Europejskich: Julia Kostro (4EU+) oraz George Apeitos (YUFE).

 

Julia Kostro jest studentką na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczącą Komisji Współpracy Zagranicznej w Samorządzie Studentów UW. Podczas debaty EYE zaprezentuje swoje stanowisko dotyczące inicjatywy Uniwersytetów Europejskich, z perspektywy studentki uczelni Sojuszu 4EU+, którego UW jest członkiem.

 

– Cieszę się, że będę miała możliwość reprezentować studentów Uniwersytetu Warszawskiego i pozostałych uczelni Sojuszu 4EU+. Wierzę, że takie spotkania umacniają głos studencki w kształtowaniu systemu szkolnictwa wyższego, pozwalają na przedstawienie naszej perspektywy. Pozwolą nam na promowanie działań i idei 4EU+ oraz podniesienie świadomości studentów dotyczącej naszych możliwości wynikających z członkostwa w Sojuszu – mówi Julia Kostro.

Debata EYE „European Universities: Vision and hopes of European students” rozpocznie się 27 stycznia o godz. 11.00 na facebookowym profilu European Youth Event >>