17 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Studenta. Ci uczący się na Uniwersytecie Warszawskim mogą skorzystać nie tylko z wymiany krajowej i zagranicznej, ale również możliwości stwarzanych przez Uniwersytet Europejski, w którego idee wpisuje się Sojusz 4EU+. O ósmej już uczelni wchodzącej w jego skład piszemy na łamach pisma uczelni „UW”.

W centrum Paryża, obok Ogrodu Luksemburskiego i Muzeum Zadkine’a, nieopodal stacji kolejowej Port-Royal, na wzgórzu Montagne Sainte-Geneviève znajduje się reprezentacyjna siedziba Uniwersytetu Paris-Panthéon-Assas. Panthéon dlatego, że kilka przecznic dalej stoi Panteon Narodowy – miejsce pochówku wielu znaczących w historii kraju postaci, w tym Voltaire’a, Jeana-Jacquesa Rousseau i Marii Skłodowskiej-Curie. A Assas – od nazwy ulicy – Rue d’Assas.

 

Wchodząc do budynku o klasycystycznym stylu na kampusie Panthéon Centre, zaprojektowanym przez Jacquesa-Germaina Soufflota i wybudowanym w 1770 roku, na fasadzie można zauważyć nie tylko (…) symboliczne liberté, égalité, fraternité, lecz również tabliczkę z nazwą Faculté de Droit. Wydział Prawa Paryża (od końca lat 50. do 1970 roku Wydział Prawa i Ekonomii Paryża) jest drugą najstarszą tego typu jednostką na świecie (najstarszą jest Wydział Prawa Uniwersytetu w Bolonii). Od XII wieku do 1970 roku stanowił część Uniwersytetu Paryskiego, czyli tzw. Sorbony. Początkowo zajmowano się tu wyłącznie prawem kanonicznym. Pod koniec XVII wieku wprowadzono prawo cywilne, a następnie prawo francuskie.

 

1 stycznia 1971 roku powstał jego spadkobierca, dzisiejszy Uniwersytet Paris-Panthéon-Assas.

 

Nacisk na multidyscyplinarność

Obecnie Uniwersytet Paris-Panthéon-Assas dysponuje dwudziestoma pięcioma obiektami zlokalizowanymi na czterech kampusach. Uczą się tu dwadzieścia trzy tysiące studentów, a kadra akademicka liczy półtora tysiąca nauczycieli akademickich. Uczelnia oferuje programy studiów z zakresu prawa, nauk politycznych, ekonomii, zarządzania, nauk o informacji i komunikacji.

 

Dzięki strategicznym umowom międzyuczelnianym, ponadnarodowym wspólnym programom studiów, dużej międzynarodowej społeczności studenckiej i zagranicznym kampusom w Singapurze, Mauritiusie i Dubaju uniwersytet stał się liderem w dziedzinie umiędzynarodowienia. Podpisał m.in. 300 umów o współpracy lub wymianie międzynarodowej. Co roku gości tu trzy tysiące zagranicznych studentów i 150 profesorów wizytujących.

 

Sekretarz generalna 4EU+ Isabelle Kratz zwróciła uwagę na nowy, ważny element, jaki włączenie Uniwersytetu Paris-Panthéon-Assas wnosi do Sojuszu: – Cieszymy się, że Sojusz 4EU+ podlega rozwojowi. Ranga Uniwersytetu Paris-Panthéon-Assas w wielu dziedzinach, w szczególności w zakresie prawa, uzupełni profil innych członków 4EU+. Współpraca między naszymi instytucjami już istnieje i z niecierpliwością czekamy na jej dalszy rozwój m.in. poprzez wspólne programy, zwiększoną mobilność studentów i pracowników czy wspólne projekty badawcze.

 

– Uczelnia ta jest ważnym partnerem w Sojuszu 4EU+. Jako silny ośrodek badawczo-naukowy zwłaszcza w dziedzinie nauk społecznych ma doskonałą renomę we Francji oraz na arenie międzynarodowej. Cieszymy się z możliwości współpracy i realizacji wspólnych projektów naukowych i dydaktycznych – podkreśla prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

Pełny tekst znajduje się w piśmie uczelni „UW” (nr 3/108, 2023).