Zakończyło się głosowanie na najważniejszy wyraz minionego roku. Wyniki internetowego plebiscytu i rozstrzygnięcie kapituły językoznawców poznamy 4 stycznia o godz. 11. Briefing prasowy poświęcony słowom 2018 roku odbędzie się w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego.

Konkurs na najistotniejsze słowo ostatnich dwunastu miesięcy zorganizowany został przez Uniwersytet Warszawski już po raz ósmy.

 

Uczestnicy plebiscytu internetowego mieli do dyspozycji dwa sposoby na oddanie swojego głosu. Mogli to zrobić poprzez wybranie słowa albo wyrażenia z listy udostępnionej przez organizatorów lub zgłoszenie własnej propozycji.

 

Aktualizowany co miesiąc katalog słów do wyboru, dostępny na stronie www.sloworoku.uw.edu.pl, zawierał te występujące najczęściej w polskich dziennikach monitorowanych w ramach projektów „Słowa dnia” i „Słowa na czasie”. W tym roku należały do nich m.in.: „opiekun”, „nadzór (finansowy)”, „koalicja”, „konstytucja”, „mistrzostwa”, „druga tura”, „defilada”, „szumidło”.

 

Konkurs miał charakter ogólnopolski. Swój głos mógł w nim oddać każdy. Obowiązywał dzienny limit pięciu głosów przypadających na jeden adres IP. W konkursie internetowym zwycięży słowo z największą liczbą zgłoszeń.

 

W zeszłym roku najczęściej wybieranym przez internautów słowem okazał się „rezydent”.

 

Niezależnie od plebiscytu internetowego Słowo Roku 2018 zostało też wybrane przez kapitułę profesorów językoznawców. W 2017 roku uznała ona, że najważniejszym słowem była „puszcza”, a na wyróżnienie zasłużyły „smog”, „sąd” i „konstytucja”.

 

W skład kapituły wchodzą: prof. Jerzy Bartmiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. Jerzy Bralczyk (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Katarzyna Kłosińska (Uniwersytet Warszawski), prof. Ewa Kołodziejek (Uniwersytet Szczeciński), prof. Marek Łaziński (Uniwersytet Warszawski), prof. Andrzej Markowski (Uniwersytet Warszawski), prof. Jan Miodek (Uniwersytet Wrocławski), prof. Renata Przybylska (Uniwersytet Jagielloński) i prof. Halina Zgółkowa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Jej przedstawiciele zaprezentują i omówią wyniki tegorocznego konkursu na słowo roku podczas konferencji prasowej, która odbędzie się 4 stycznia o godz. 11.00 w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28).

 

Organizatorem plebiscytu jest zespół projektu UW „Słowa klucze” (slowanaczasie.uw.edu.pl oraz slowadnia.clarin-pl.eu), który monitoruje częstość słów w mediach. Należą do niego: dr hab. Magdalena Derwojedowa, prof. Marek Łaziński, dr Dorota Kopcińska i Monika Kwiecień z UW.

Konkursy na najważniejsze słowa roku odbywają się także za granicą.

 

Według redaktorów „Oxford English Dictionary” najistotniejszym wyrazem 2018 roku był „toxic” (toksyczny). W słowniku Merriam-Webster najczęściej sprawdzanym hasłem było „justice” (sprawiedliwość). Austriackim słowem roku okazało się wyrażenie „Schweigekanzler” (milczący kanclerz). Towarzystwo Języka Niemieckiego zadecydowało, że najważniejszym słowem w 2018 roku było „Heißzeit” (gorący czas). Pierwsze miejsce w rosyjskim plebiscycie zajął natomiast „nowiczok” (nazwa toksycznej substancji, którą próbowano otruć Siergieja Skripala).