Fundusz Innowacji Dydaktycznych został utworzony na uniwersytecie w 2004 r. po to, by wspierać wydziały w nauczaniu studentów. W przyszłym roku z FID sfinansowanych będzie 14 przedsięwzięć. Powstanie laboratorium radiobiologiczne. Studenci będą mogli uczestniczyć w nowych zajęciach: ćwiczenia z biotechnologii i biochemii czy biologia zapylania w praktyce.

O pieniądze z FID mogą się starać przedstawiciele wydziałów, którzy chcą stworzyć pracownie dla studentów, zorganizować nowe zajęcia lub kupić pomoce online do nauczania.

 

W XV konkursie FID finansowanych będzie 14 przedsięwzięć na łączną kwotę ponad 876 tys. zł. Najwięcej projektów będzie realizowanych na Wydziale Biologii – 5 (szósty wspólnie z Wydziałem Chemii), na wydziałach Chemii i Fizyki – po 2.

 

Największe finansowanie wydziały otrzymały na przedsięwzięcia:

  • „PCR w czasie rzeczywistym oraz wizualizacja białek fluorescencyjnych w komórkach roślinnych – poszerzenie oferty dydaktycznej zajęć biologia” – 150 tys. zł, wniosek złożony przez Wydział Biologii,
  • „Laboratorium radiobiologiczne – specjalistyczna pracownia studencka” – 106 tys. zł, wniosek złożony przez Wydział Fizyki,
  • „Stworzenie kompleksowego i nowoczesnego programu laboratoriów dla przedmiotu biologia komórki” – 99 tys. zł, wniosek złożony przez Wydział Biologii.

Pieniądze z FID będą także przeznaczone na wspólny wniosek Wydziału Biologii i Wydziału Chemii „Fascynujący i bezpieczny świat wokół nas”, który ma zwiększyć efektywność kształcenia przyszłych nauczycieli chemii i biologii oraz pomóc studentom kierunków humanistycznych pogłębić wiedzę, jak bezpiecznie postępować i eksperymentować z substancjami w życiu codziennym. Na Wydziale Nauk Ekonomicznych finansowanie otrzymał projekt zakładający przeprowadzenie testu poziomującego online z języka polskiego jako obcego dla kandydatów na kierunki ekonomiczne, a na Wydziale Psychologii – interaktywne nauczanie kluczowych umiejętności w zakresie (neuro)psychologicznej diagnostyki klinicznej.

 

Komisja konkursowa zdecydowała o przyznaniu finansowania na zebraniu 12 grudnia.