Uniwersytet Warszawski odwiedził amerykański pisarz, ekonomista i filozof Nassim Taleb. Podczas spotkania z przedstawicielami UW oraz innych instytucji poruszona została m.in. kwestia badań nad zagrożeniami współczesnej cywilizacji. Wizyta została zorganizowana przez działające na uczelni Centrum Badania Ryzyka Systemowego.

Nassim Nicolas Taleb to ceniony amerykański ekonomista, trader i filozof pochodzenia libańskiego. W swoich pracach skupia się na zagadnieniach prawdopodobieństwa, przypadkowości i niepewności. Pracuje na Uniwersytecie Nowojorskim (New York University, NYU, w Courant Institute of Mathematical Sciences). Jest redaktorem naczelnym „Risk and Decision Analysis” oraz autorem licznych publikacji, takich jak m.in. „Czarny Łabędź” i „Antykruchość” (obie ukazały się w języku polskim), a także laureatem wielu nagród, w tym Wolfram Innovator Award.

 

Podczas spotkania na Uniwersytecie Warszawskim omówione zostały zadania Centrum Badania Ryzyka Systemowego (działającego przy Wydziale „Artes Liberales” UW w ramach Programu IDUB) oraz zasady przyszłej współpracy pomiędzy UW a partnerami zewnętrznymi dotyczącej badań zagrożeń współczesnej cywilizacji. Nassim Taleb podzielił się również swoimi doświadczeniami w zakresie stosowania metod analizy giełdowej do przewidywania zagrożeń systemowych.

 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz UW, członkowie zespołu Centrum Badania Ryzyka Systemowego (CBRS) oraz reprezentanci innych instytucji. Udział wzięli m.in.: prof. Zygmunt Lalak, prorektor UW ds. badań, prof. Marek Trippenbach z Wydziału Fizyki UW (członek zespołu CBRS), prof. Marek Konarzewski, prezes PAN (członek zespołu CBRS), prof. Marek Kuś z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN (członek zespołu CBRS), prof. Zbigniew Gaciong, rektor WUM, Krzysztof Grzyliński, prezes Vistula Green Power, a także dr Zbigniew Ryzak, finansista, absolwent Wydziału Fizyki UW.

 

Spotkanie odbyło się 8 maja w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego na kampusie UW przy Krakowskim Przedmieściu.

Centrum Badania Ryzyka Systemowego skupia przedstawicieli nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. Celem działania centrum jest prowadzenie badań dotyczących zagrożeń systemów o krytycznym znaczeniu dla funkcjonowania człowieka i społeczeństw, w szczególności zaś poszukiwanie metod i sposobów minimalizowania tych zagrożeń.

 

Centrum zostało powołane w ramach realizacji działania I.3.2 „Zainicjowanie projektu badania ryzyka systemowego” w Priorytetowym Obszarze Badawczym V „W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań”, stanowiącym część Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://cbrs.uw.edu.pl/.