30 listopada na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się spotkanie z przedstawicielami brytyjskich uczelni oraz agend rządowych i Ambasady Wielkiej Brytanii. Jednym z głównych celów pobytu delegacji brytyjskiej w Polsce było nawiązanie współpracy w zakresie dydaktyki oraz badań z polskimi uniwersytetami.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele dwunastu brytyjskich uczelni, m.in. University of Essex, Goldsmiths University of London czy Cardiff University. Głównym tematem rozmów był rozwój współpracy naukowej oraz programu wymian studentów i doktorantów między polskimi i brytyjskimi uczelniami.

 

– Uniwersytet Warszawski dąży do stworzenia rozbudowanej sieci międzynarodowych partnerów, zwłaszcza w zakresie  badań naukowych. Polskę łączy z Wielką Brytanią  długa tradycja współpracy w obszarze edukacji, sięgającą lat 80. Zależy nam, by wciąż rozwijać te pozytywne relacje. – mówi prof. Zygmunt Lalak, prorektor ds. badań.

 

Podczas spotkania omówiono możliwości współpracy dydaktycznej, prowadzenia wspólnych badań w zakresie medycyny, wymiany studentów i doktorantów oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w  kształceniu lekarzy.