Centrum Pozasądowego Rozwiązywania Sporów przy Wydziale Prawa i Administracji UW przygotowało jednodniowe szkolenie dla pracowników UW. 25 marca zainteresowani mogą wziąć udział w warsztatach pt. „Konflikty w sytuacji zróżnicowania kulturowego”.

Zajęcia będą prowadzone metodami warsztatowymi, przy wykorzystaniu interaktywnych metod uczenia, takich jak dyskusje, symulacje i praca w małych grupach. Uczestnicy będą się także odwoływać do swoich doświadczeń.

 

W trakcie szkolenia zdobędą podstawową wiedzę na temat wymiarów różnic kulturowych oraz możliwych nieporozumień międzykulturowych. Poznają także różne style komunikacji i uzyskają wiedzę dotyczącą wpływu kultury na podejście do konfliktu. Celem szkolenia jest też nabycie podstawowych umiejętności diagnozy konfliktu w sytuacji zróżnicowania kulturowego oraz poznanie możliwych strategii działania na wypadek jego wystąpienia.

 

Szkolenie poprowadzi dr Aleksandra Winiarska z Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW. Jest ona mediatorką oraz trenerką z zakresu komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Jej zainteresowania badawcze obejmują m.in. kontakty międzyetniczne, a także procesy integracji w kontekście migracji.

 

Warsztaty odbędą się 25 marca (środa) w godz. 9.00-16.00 w Collegium Iuridicum I (s. 209) na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu.

 

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o odesłanie formularza rejestracyjnego na adres mediacje(at)uw.edu.pl, w tytule e-maila wpisując „Warsztaty – zgłoszenie”. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 20 marca.

 

Więcej informacji >>