Dr Michał Wójcik z Wydziału Chemii UW otrzyma ponad milion złotych na badania nad reaktorami katalitycznymi. Dofinansowanie pochodzi z programu Lider Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W VII edycji programu Lider NCBiR nagrodzono 35 naukowców. W sumie otrzymają oni blisko 40 milionów złotych. Program skierowany jest do młodych badaczy, którzy zaczynają dopiero tworzyć swój własny zespół. Służy także zacieśnieniu współpracy świata nauki z przedsiębiorstwami, dzięki finansowaniu takich projektów, których wyniki mogą znaleźć praktyczne zastosowanie.

 

Projekt dr. Michała Wójcika poświęcony jest reaktorom katalitycznym otrzymanym na bazie nanocząstek metali szlachetnych, wytworzonych przy użyciu organicznych czynników przeniesienia fazowego, domieszkowanym nanocząstkami tlenku ceru i pierwiastkami ziem rzadkich. Naukowiec otrzyma na badania 1,155 mln zł.

 

Dr Wójcik jest pracownikiem Zakładu Chemii Organicznej na Wydziale Chemii UW. Pracował także jako naukowiec wizytujący na University of Colorado oraz Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Był laureatem stypendiów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Mazowieckiego Stypendium Doktoranckiego, a także uniwersyteckich programów: Nowoczesny Uniwersytet i Doktoraty dla Mazowsza.

 

Wyniki VII edycji programu Lider