Zakończyła się druga edycja ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Kongresu Akademickiego Ruchu Naukowego IKONA 2018, w ramach którego spotkali się przedstawiciele uczelni i kół naukowych, jak również prowadzący badania studenci i doktoranci wraz ze swoimi opiekunami naukowymi. Podczas gali finałowej Uniwersytet Warszawski ex aequo z Politechniką Warszawską otrzymał nagrodę główną w konkursie ProDok 2018.

Organizowany przez fundację Fundusz Pomocy Studentom kongres IKONA 2018 odbył się po raz drugi. W programie tego trzydniowego spotkania naukowców z całego kraju znalazły się zarówno prelekcje poruszające temat badań i mobilności akademickiej, jak również szkolenia koncentrujące się wokół finansowania, zarządzania i prezentacji wyników projektów naukowych.

 

18 listopada miała miejsce uroczysta Gala Środowiska Akademickiego, podczas której wręczono nagrody dla laureatów trzech kategorii konkursu StRuNa 2018 (Opiekun Naukowy Roku 2018, Debiut Roku 2018, Koło Naukowe Roku 2018). Nagrodzono także zwycięzców plebiscytów ProDok 2018 i ProPAN 2018.

 

Nagrodę główną ProDok 2018 otrzymały wspólnie: Uniwersytet Warszawski i Politechnika Warszawska. Uznano je tym samym za najbardziej prodoktoranckie polskie uczelnie.

 

Kongres IKONA 2018 odbył się w dniach 16-18 listopada w siedzibach Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uczestnicy wzięli udział w szkoleniach, panelach dyskusyjnych i wydarzeniach poświęconych prezentacji najistotniejszych osiągnięć polskiego ruchu naukowego.

 

Prof. Marcin Pałys, rektor UW i Kamil Mieszkowski, przewodniczący Zarządu Samorządu Doktorantów UW ze statuetką ProDok 2018

Prof. Marcin Pałys, rektor UW i Kamil Mieszkowski, przewodniczący Zarządu Samorządu Doktorantów UW ze statuetką ProDok 2018