Projekt Uniwersytetu Warszawskiego „Akademickie Partnerstwo na rzecz Innowacji w Nauczaniu i Uczeniu się” (API) jest jednym z 30 projektów, które zostaną sfinansowane w ramach programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe. Wybrane uczelnie stworzą partnerstwa z innymi instytucjami z zagranicy. UW będzie współpracowało z uniwersytetami należącymi do European University Alliance 4EU.

Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe to program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA, którego celem jest wypracowanie trwałych rozwiązań dotyczących współpracy naukowej i dydaktycznej. UW jest jedną z instytucji, które otrzymają finansowanie na realizację swoich projektów.

 

„Akademickie Partnerstwo na rzecz Innowacji w Nauczaniu i Uczeniu się” to przedsięwzięcie UW dotyczące współpracy partnerów sojuszu 4EU: Sorbonne Université, Uniwersytetu w Heidelbergu i Uniwersytetu Karola w Pradze. Uczelnie będą rozwijały narzędzia i metody kształcenia, wymianę pracowników i studentów oraz opracowywały nowoczesne materiały dydaktyczne.

 

Projekt API rozpocznie się 1 grudnia i potrwa do 30 listopada 2020 roku. Na realizację przedsięwzięcia Uniwersytet Warszawski otrzymał ponad 918 tys. zł.

 

Lista wszystkich instytucji, których wnioski zostały zakwalifikowane do finansowania dostępna jest na stronie NAWA.