Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło piętnaste edycje konkursów OPUS i PRELUDIUM. Na finansowanie zwycięskich projektów przeznaczono łącznie niemal 400 milionów złotych. Na listach rankingowych znalazło się w sumie 69 zespołów kierowanych przez naukowców z UW.

Oba konkursy – OPUS 15 i PRELUDIUM 15 – adresowane były do zespołów badawczych realizujących projekty w jednej z trzech kategorii: nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, nauk o życiu oraz nauk ścisłych i technicznych. W pierwszym mogą brać udział wszyscy badacze, bez względu na stopień naukowy. W drugim zaś – wyłącznie ci nieposiadający stopnia naukowego doktora.

 

Łącznie wpłynęło 2970 wniosków grantowych. Na listach rankingowych znalazło się 618 z nich. Laureatami obu konkursów zostało w sumie 69 zespołów kierowanych przez badaczy z UW.

 

OPUS 15 umożliwia uzyskanie dofinansowania na projekty badawcze, w tym na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej. Szansę na takie środki otrzymało 359 zespołów, spośród których 39 miejsc należy do naukowców z UW.

 

Konkurs PRELUDIUM 15 skierowany jest do osób dopiero rozpoczynających swoją karierę naukową. Na jego listach rankingowych znalazło się 259 projektów. 30 z nich realizowanych będzie przez badaczy z UW.

 

Pełne wyniki konkursów można znaleźć na stronie internetowej NCN.