21 listopada rektor Uniwersytetu Warszawskiego po raz trzeci wręczy nagrodę dydaktyczną dla najlepszych nauczycieli akademickich. W tym roku wyróżnienie otrzymają doc. dr Danuta Solecka z Wydziału Biologii, dr Agata Komendant-Brodowska oraz dr Filip Kawczyński z Wydziału Filozofii i Socjologii.

Nagroda dydaktyczna rektora UW została ustanowiona w 2015 roku, a rok później rozstrzygnięto jej pierwszą edycję. Przyznawana jest w trzech obszarach nauk przyrodniczych i ścisłych, społecznych oraz humanistycznych. Laureatem nagrody może zostać nauczyciel akademicki, który w pracy ze studentami wykorzystuje nowatorskie metody nauczania. Kandydaci zgłaszani są przez dziekanów i kierowników jednostek prowadzących studia. Zgłoszenia są oceniane przez komisję, której przewodniczy prorektor ds. studentów i jakości kształcenia. W skład komisji wchodzą m.in. przedstawiciele studentów i doktorantów.

 

W tym roku zgłoszono dziesięć kandydatur. Nagrodę dydaktyczną otrzymają doc. dr Danuta Solecka z Wydziału Biologii, dr Agata Komendant-Brodowska oraz dr Filip Kawczyński z Wydziału Filozofii i Socjologii.

 

Tegoroczni laureaci

Doc. dr Danuta Solecka otrzyma nagrodę dydaktyczną w obszarze nauk przyrodniczych i ścisłych. Jest pracownikiem Instytutu Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin. Zajęcia badaczki są wysoko oceniane przez studentów. Wyróżniona biolog koordynuje projekt zwiększający kompetencje studentów wydziałów przyrodniczych UW i Wydziału Chemii PW finansowany w ramach programu POWER. Jest także popularyzatorką nauki – prowadzi wykłady i zajęcia m.in. na Festiwalu Nauki, Nocy Biologów czy „Dniu Badyla”, czyli Dzień Fascynującego Świata Roślin. Doc. Solecka jest członkiem komisji dydaktycznych. Opracowała skrypty wykorzystywane w procesie dydaktycznym.

 

Nagroda dydaktyczna w obszarze nauk społecznych zostanie przyznana dr Agacie Komendant-Brodowskiej z Instytutu Socjologii. W ramach projektu „Pułapki wspólnego działania w ujęciu eksperymentalnym” badaczka przygotowała grę „Garnek pełen dukatów” uczącą współdziałania. Gra opiera się na modelach pochodzących z teorii gier, matematycznej teorii podejmowania decyzji w warunkach interakcyjnych. Socjolożka współpracuje z naukowcami z zagranicznych ośrodków naukowych. Razem z badaczami z Groningen Center for Social Complexity Studies i Alexander von Humboldt Institute for Internet and Society pracuje nad stworzeniem masowego otwartego kursu on-line (tzw. MOOC) o podstawach modelowania. Jest zaangażowana w popularyzację nauki m.in. podczas Festiwalu Nauki oraz tworzenie nowego kierunku studiów drugiego stopnia socjologia cyfrowa, który zostanie uruchomiony od października 2019 roku w ramach programu ZIP.

 

Dr Filip Kawczyński pracuje w Instytucie Filozofii, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z filozofii języka, logiki i semiotyki logicznej. Jest pomysłodawcą warsztatów filozoficznych prowadzonych w języku polskim i angielskim przez pracowników IF. Są one głównie skierowane do uczniów szkół średnich, ale nie tylko. Jest również głównym autorem aktualnego programu studiów filozoficznych po angielsku oraz twórcą definicji nowego rodzaju przedmiotu tutorial łączącego elementy wykładu i konwersatorium. W przeszłości organizował seminaria międzynarodowe. Dr Kawczyński otrzyma nagrodę dydaktyczną w obszarze nauk humanistycznych.

 

Uroczystość wręczenia nagród dydaktycznych odbędzie się 21 listopada na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego.