Uniwersytet Warszawski uplasował się na szóstym miejscu w nowym rankingu Times Higher Education – New Europe. Zestawienie przedstawia uczelnie z 13 państw Unii Europejskiej, które jako ostatnie weszły do wspólnoty. Oprócz UW w rankingu jest również 11 innych polskich uczelni.

Od 24 do 26 kwietnia przedstawiciele uniwersytetów z Europy Środkowej i Południowej spotkali się na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu, aby porozmawiać na temat prowadzenia badań na najwyższym poziomie. Podczas wydarzenia „THE Research Excellence: New Europe Summit” Times Higher Education (THE) opublikował zestawienie 53 uczelni z państw, które weszły do UE po 2004 roku.

 

Spośród 12 polskich instytucji UW zajął najwyższą, szóstą pozycję. – Ranking potwierdza silną pozycję Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Karola w Pradze. Deklaracja stworzenia Europejskiego Sojuszu Uniwersytetów (European University Alliance) podpisana przez cztery europejskie uczelnie badawcze – UW, Sorbonne Université, Uniwersytet w Heidelbergu i Uniwersytet Karola w Pradze – była bardzo dobrą decyzją – mówi dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor UW ds. naukowych.

 

Pierwsze miejsce w zestawieniu zajął estoński Uniwersytet w Tartu. Na drugim i trzecim miejscu uplasowały się uczelnie z Cypru – Politechnika Cypryjska i Uniwersytet Cypryjski. Na czwartym miejscu był Uniwersytet Karola w Pradze, a na piątym uczelnia medyczna – Uniwersytet Semmelweisa w Budapeszcie. – Nazwa rankingu „Nowa Europa” nie jest trafiona. Razem z przedstawicielami z innych uczelni będziemy walczyli o to, żeby w przyszłości była ona inna – dodaje prorektor UW.

 

Autorzy rankingu przyjęli tę samą metodologię, którą stosuje się w rankingu światowym. Wzięto pod uwagę wskaźniki zgrupowane w pięciu obszarach – kształcenie, badania, cytowalność, umiędzynarodowienie i transfer technologii.

 

Pełny ranking dostępny jest na stronie internetowej THE.