22 czerwca ogłoszono wyniki Rankingu Perspektyw. UW jest liderem Rankingu Kierunków Studiów. Prowadzi 23 kierunki, które zostały uznane za najlepsze w Polsce. W rankingu najlepszych uczelni UW zajął drugie miejsce, zaraz po Uniwersytecie Jagiellońskim.

Od początku istnienia rankingu Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński zajmują dwa pierwsze miejsca: 10 razy pierwszy był UW, a 9 razy UJ. W latach 2015 oraz 2017-2018 uczelnie zdobywały tytuł najlepszej szkoły wyższej w kraju ex-aequo.

 

Perspektywy 2021

Rankingowi Szkół Wyższych towarzyszy Ranking Kierunków Studiów. W tym roku Perspektywy uznały kierunki prowadzonych na UW za najlepsze w Polsce, są to: archeologia, astronomia, biologia (ex aequo z UJ), biotechnologia (ex aequo z UJ), dziennikarstwo i komunikacja, ekonomia, filologia polska, fizyka, geografia (ex aequo z UAM), geologia, historia, informatyka, kierunki o bezpieczeństwie, kulturoznawstwo, matematyka, ochrona środowiska (ex aequo z UAM), pedagogika, politologia, prawo (ex aequo z UJ), psychologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, zarządzanie (ex aequo z Akademią Leona Koźmińskiego).

 

Druga w zestawieniu uplasowała się Politechnika Warszawska (17 najlepszych kierunków), a trzecie miejsce zajął Uniwersytet Jagielloński (15).

 

Pełne wyniki rankingu dostępne są na stronie www.ranking.perspektywy.pl >>

 

Rankingi międzynarodowe

W ostatnich miesiącach ukazały się wyniki najbardziej prestiżowych międzynarodowych rankingów m.in. QS World University Rankings, Times Higher Education, Shanghai’s Global Ranking of Academic Subjects czy QS World University Rankings by Subject. Według rankingu światowego QS University Rankings UW jest najlepszą uczelnią w kraju. Uniwersytet Warszawski został sklasyfikowany na 308. miejscu na świecie, 130. w Europie i 1. w kraju. Tym, co analitycy ocenili najlepiej, były opinia wśród pracodawców oraz renoma uczelni. Więcej informacji >>

 

Najbardziej umiędzynarodowiona polska uczelnia

W styczniu ogłoszono wyniki kolejnej odsłony rankingu Times Higher Education. Spośród 1500 uczelni z całego świata wybrano 172, które uznano za najbardziej umiędzynarodowione. Uniwersytet Warszawski zajął 123. miejsce. Wśród wyróżnionych uczelni tylko dwa uniwersytety z Europy Środkowej znalazły się w tym zestawieniu. Więcej informacji >>

 

Międzynarodowe rankingi dziedzinowe

W marcu ukazała się tegoroczna edycja zestawienia dziedzinowego Quacquarelli Symonds World University Rankings. Zostało w niej uwzględnionych 19 programów studiów prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim. Najlepszą pozycję zajęły archeologia, neofilologie i filozofia. Więcej informacji >>

 

W maju opublikowano wyniki tegorocznej edycji szanghajskiego rankingu dziedzin naukowych – Shanghai’s Global Ranking of Academic Subjects 2021. W zestawieniu uwzględniono 11 dyscyplin reprezentowanych przez Uniwersytet Warszawski. Matematyka i fizyka prowadzone na UW zajęły wysokie pozycje, plasując się na miejscach – 76-100 na 500 notowanych jednostek. Więcej informacji >>