Grzyby i ich wieloaspektowe badania to główny wątek międzynarodowego kongresu przygotowywanego przez Polskie Towarzystwo Mykologiczne. Prezentacje, dyskusje i wykłady z udziałem czołowych naukowców w tej dziedzinie odbędą się w dniach 16-21 września w Warszawie oraz Białowieży. Współorganizatorem wydarzenia jest m.in. Wydział Biologii UW.

Kongres Mykologów Europejskich (Congress of European Mycologists – CEM) to cykliczne wydarzenie, podczas którego podejmowana jest debata na temat osiągnięć w zakresie badania i ochrony grzybów. Uwzględniane są przy tym współczesne trendy związane z jakością środowiska, bioróżnorodnością, fitopatologią, a także ekologią. Konferencja ma na celu promowanie mykologii stosowanej i biotechnologii, jak również najnowszych metod badania grzybów obejmujących genomikę, genetykę i biologię molekularną.

 

W tym roku odbędzie się osiemnasta edycja kongresu. Sześciodniowe wydarzenie podzielone jest na sesje plenarne oraz warsztaty.

 

Wydarzenie rozpocznie się 16 września w dawnej Bibliotece Uniwersyteckiej na kampusie głównym UW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28). Po dwóch dniach uczestnicy kongresu przeniosą się do Białowieży, gdzie zlokalizowany jest najsłynniejszy las pierwotny nizin europejskich. Poza udziałem w odczytach i debatach możliwa tu będzie także wycieczka po Puszczy Białowieskiej połączona ze zbieraniem grzybów, jak również indywidualna praca w laboratorium. Zorganizowane zostaną także dwa warsztaty, w tym jeden odbywający się w Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Uniwersytetu Warszawskiego. Na 21 września zaplanowane jest otwarte forum dyskusyjne poświęcone ochronie grzybów w Europie.

 

Organizatorzy przewidują, że w kongresie udział weźmie około 200 naukowców i zainteresowanych mykologią osób z całego świata. Wśród nich znajdą się m.in.:

 

  • Patricia Wiltshire, ekolog specjalizująca się głównie w palinologii i mikrobiologii, wieloletnia wykładowczyni na Uniwersytecie Londyńskim;
  • Dominik Begerow, dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii na Ruhr-University Bochum, specjalista w zakresie bioróżnorodności roślin i interakcji w złożonych ekosystemach;
  • dr Annegret Kohler, badaczka zatrudniona w the French National Institute for Agricultural Research (INRA) w Nancy (Francja), która zajmuje się m.in. biologią drzew oraz rolą grzybów w leśnych ekosystemach;
  • Bogdan Jaroszewicz, kierownik działającej w ramach Wydziału Biologii UW Białowieskiej Stacji Geobotanicznej, specjalista w zakresie ekologii i botaniki.

Kongresowi Mykologów Europejskich towarzyszyć będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych wydarzenia promujące wiedzę na temat badania grzybów. Planowany jest m.in. współorganizowany z Centrum Nauki Kopernik wykład poświęcony zastosowaniu grzybów w kryminalistyce. Zaprezentowana zostanie również wystawa zdjęć pt. „Grzyby – Mistrzowskie rzeźby natury”, a w Białowieży odbędzie się 25. jubileuszowa wystawa grzybów.

 

Kongres uzyskał częściowe finansowanie w ramach tzw. Dotacji na Upowszechnianie Nauki MNiSW.

 

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie internetowej 18. Kongresu Mykologów Europejskich.