Uniwersytet Warszawski został przyjęty do grona członków tytularnych Agence Universitaire de la Francophonie. Potwierdza to znaczącą rolę UW jako ośrodka frankofonii uniwersyteckiej nie tylko w Polsce, lecz także w Europie Środkowo-Wschodniej i krajach bałtyckich.

AUF jest światowym stowarzyszeniem szkół wyższych i ośrodków naukowych. Agencja powstała w 1961 roku. Zrzesza 845 jednostek w 111 krajach na wszystkich kontynentach, co czyni z niej jedno z najważniejszych stowarzyszeń uniwersyteckich na świecie.

 

Misją AUF jest promocja uniwersyteckiej frankofonii solidarnej i zaangażowanej w rozwój kulturalny, ekonomiczny i społeczny. W praktyce AUF jest siecią uniwersytetów, szkół wyższych i ośrodków naukowych, w których używany jest język francuski. Organizacja współpracuje także z partnerami międzynarodowymi: przedsiębiorstwami, fundacjami, organizacjami krajowymi i pozarządowymi, stowarzyszeniami. AUF wspiera projekty naukowe z różnych dziedzin, które prowadzone są między innymi w języku francuskim.

 

Stając się członkiem AUF, Uniwersytet Warszawski dołączył do trzech innych polskich szkół wyższych: Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Politechniki Łódzkiej (członkowie stowarzyszeni) oraz Uniwersytetu Śląskiego (członek tytularny).

 

Polska jest największym krajem frankofońskim w Europie Środkowej z milionem użytkowników języka francuskiego. 60 lat temu na UW powstał Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich. Jest to ośrodek badawczy z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych, który współpracuje z Ośrodkiem Kultury Polskiej na paryskiej Sorbonie.

 

Według szacunków w 2050 roku na świecie będzie mieszkało 800 milionów frankofonów, co będzie stanowiło 8% światowej ludności. Wzmocnienie tego kierunku jest kolejnym krokiem do umiędzynarodowienia polskiej nauki.

 

Więcej o stowarzyszeniu na stronie www.auf.org.