Defibrylatory ratujące życie czy serwisy rowerowe? Może jedno i drugie? Od 15 do 29 stycznia można głosować na projekty zgłoszone do budżetu partycypacyjnego. Studenci, doktoranci i pracownicy UW mogą wybierać spośród 14 zatwierdzonych pomysłów. Głosowanie prowadzone jest poprzez stronę www.partycypacyjny.uw.edu.pl. O tym, które projekty zostaną zrealizowane, zdecyduje liczba głosów. W puli jest 300 tys. zł.

Do 19 listopada studenci i pracownicy UW zgłaszali projekty do pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego na UW. Wpłynęło 86 różnych pomysłów. Po ich weryfikacji do głosowania dopuszczono 14. Wszystkie projekty były oceniane indywidualnie pod kątem: zgodności z prawem oraz misją i statutem UW, planów uczelni, uwarunkowań i możliwości technicznych, możliwości zrealizowania projektu w 2018 roku, lokalizacji, prawidłowego oszacowania kosztów czy ich ogólnodostępności.

 

W przypadku niektórych projektów władze rektorskie zdecydowały o realizacji pomysłów w ramach innych działań podejmowanych przez uczelnię. Poza budżetem partycypacyjnym realizowany będzie m.in. „projekt WYSPA na Kampusie Ochota” .

 

14 projektów

Opisy projektów wraz z kosztorysami dostępne są na stronie www.partycypacyjny.uw.edu.pl w zakładce „Złożone projekty”. Dotyczą m.in. ochrony życia ludzkiego (defibrylatory ratujące życie) lub ochrony środowiska (domki dla jeży i wiewiórek, hotele dla owadów zapylających,  skrzynki lęgowe), zmian w przestrzeni akademickiej (ławki dla matek karmiących, przewijaki). Są też propozycje zorganizowania szkoleń i wydarzeń ogólnouniwersyteckich. O projektach będzie można dowiedzieć się więcej podczas spotkania z ich autorami, które odbędzie się 17 stycznia od godz. 12.00 do 18.00 w holu Dawnej Biblioteki (kampus główny  UW). Każdy z autorów może prowadzić promocję swojego projektu niezależnie.

 

Głosowanie

Po zalogowaniu się na platformie budżetu partycypacyjnego UW poprzez USOS lub CAS (www.partycypacyjny.uw.edu.pl) każdy student, doktorant lub pracownik uczelni może zagłosować na dowolną liczbę projektów. Ich łączny koszt nie może przekroczyć 300 tys. zł (równowartość budżetu). System pozwala na wielokrotne logowanie się i zmienianie oddanych głosów od 15 do 29 stycznia. Możliwość głosowania zostanie wyłączona ostatniego dnia głosowania o północy.