Studenci Uniwersytetu Warszawskiego zajęli drugie miejsce podczas Urban Health Case Challenge. Zawody trwały od 23 do 27 listopada i były organizowane przez Sojusz 4EU+ oraz School of Global Health przy Uniwersytecie Kopenhaskim. W tegorocznej edycji uczestnicy mieli za zadanie przedstawić rozwiązanie problemu dotyczącego odporności społeczeństwa na pandemię w środowisku miejskim. 

Urban Global Health Case Challenge to zawody skierowane do studentów i doktorantów z sześciu uczelni Sojuszu 4EU+, którego Uniwersytet Warszawski jest członkiem. Inicjatywa ma na celu wzmocnienie kompetencji i zaangażowania w zakresie rozwiązywania rzeczywistych problemów współczesnego świata poprzez praktyczne, teoretyczne, innowacyjne i interdyscyplinarne nauczanie. To także szansa na współpracę z członkami pozostałych uczelni partnerskich Sojuszu i zdobywanie wiedzy dotyczącej opieki zdrowotnej w miastach.

 

Tegoroczna edycja zawodów dotyczyła odporności społeczeństwa na pandemię w środowisku miejskim. O konkretnym zadaniu do rozwiązania uczestnicy dowiedzieli w pierwszym dniu wydarzenia, 23 listopada. Było ono związane z problematyką obejmującą przyczyny, skutki uboczne i rozwiązania kryzysu COVID-19 w ośmiu europejskich miastach.

 

W zawodach wzięło udział 14 drużyn: po dwie z każdej uczelni członkowskiej 4EU+ (Heidelberg, Kopenhaga, Mediolan, Paryż, Praga, Warszawa) i po jednej z Uniwersytetu w Uppsali i Norweskiego Uniwersytetu Naukowo-Technicznego. 

 

W ciągu tygodnia 23–27 listopada uczestnicy mieli czas na przygotowanie rozwiązań wskazanego problemu. 27 listopada odbył się finał zawodów. Podczas spotkania online każda drużyna przedstawiła swoją propozycję podczas 5-minutowego wystąpienia.

Własne pomysły na rozwiązanie podanego problemu zaprezentowały dwie drużyny z UW. Studencko-doktoranckie zespoły przedstawiły projekty: “Allotmental health: providing access to the common parts of allotment gardens in order to address overcrowding of green spaces and facilitate human connection” oraz “Parkfulness: Pocket Parks for Mindfulness”.

 

Pierwszy z nich zajął drugie miejsce podczas Urban Health Case Challenge. W skład nagrodzonej drużyny wchodzą studenci: Marta Brewer (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych), Weronika Caban (Wydział Psychologii), Agnieszka Chmura (Indywidualne studia międzldziedzinowe – gospodarka przestrzenna w ramach MISH), Andrzej Krasnodębski (Wydział Zarządzania) i Michał Żebrowski (Wydział Dziennikarstwa, Informacji Bibliologii).

Studenci UW podczas finału Urban Health Case Challenge. Spotkanie online. Organizator: School of Global Health i Sojusz 4EU+.

Studenci UW podczas finału Urban Health Case Challenge. Spotkanie online. Organizator: School of Global Health i Sojusz 4EU+.

 

 

Studenci zwrócili uwagę na to, jak istotny dla mieszkańców miast w trakcie pandemii i izolacji okazał się kontakt z przyrodą, a także na szybkie tempo, w którym dostępne tereny zielone, takie jak parki i lasy, stały się zatłoczone i nie wszyscy mają do nich dostęp, zwłaszcza osoby starsze.

 

Zaproponowali rozwiązanie w postaci otwarcia ogródków działkowych – ich części wspólnej, nie prywatnych działek – dla spacerowiczów, a zwłaszcza dla tej części społeczności, która jest najbardziej narażona na samotność i izolację, czyli dla osób starszych. Studenci zaproponowali rozwiązanie na pilotażowym przykładzie terenu z ogródkami działkowymi na Bemowie. Mają też wsparcie lokalnych NGOs-ów.

 

Druga drużyna z UW zaproponowała rozwiązanie Parkfulness – połączenie Park oraz Mindfulness. Punktem wyjścia dla studentów stały się badania przeprowadzone na UW dotyczące zdrowia psychicznego Polaków w trakcie pandemii. Wynika z nich, że grupą, która najbardziej ucierpiała pod tym względem są ludzie młodzi w przedziale wiekowym 18-24 lata. 

 

Reprezentanci UW zaproponowali utworzenie tzw. pocket parks, czyli miniaturowych parków, gdzie dzięki zastosowaniu technologii będzie zapewniony dostęp do ćwiczeń medytacyjnych, pozwalających odprężyć się i zrelaksować w bliskości natury. Ćwiczenia, np. oddechowe, będą dostępne poprzez kody QR, które można zeskanować za pomocą smartfona. Studenci podkreślali, że to jest rozwiązanie nie tylko na czas pandemii. Nakreślili plan szerokich konsultacji, m.in. z władzami miejskimi, mieszkańcami, NGOs-ami czy przedstawicielami środowiska naukowego. Implementację swojego projektu proponują zacząć pilotażowo w dzielnicy Żoliborz, gdzie już uzyskali kontakty do działających organizacji miejskich.