Uniwersytet Warszawski Komisja Rektorska ds. Etyki Badań Naukowych z Udziałem Człowieka

Komisja rektorska powołana na kadencję 2020–2024
Przewodniczący komisji:

prof. dr hab. Paweł Łuków – Wydział Filozofii

 

Członkowie komisji:

dr Beata Brzozowska – Wydział Fizyki

dr hab. Bartłomiej Czaplicki – Wydział Neofilologii

dr Anna Duszyk-Bogorodzka – Wydział Fizyki

dr hab. Dobrochna Natalia Kałwa – Wydział Historii (urlop naukowy)

dr hab. Arwid Mednis – Wydział Prawa i Administracji

dr Joanna Różyńska (zastępca przewodniczącego komisji) – Wydział Filozofii

dr Katarzyna Kuś (sekretarz komisji) – Wydział Filozofii

 

Kiedy badanie wymaga opinii Komisji Rektorskiej ds. Etyki Badań Naukowych z Udziałem Człowieka?
Informacje dla wnioskodawców:

 

Wzory dokumentów i formularzy:
  • wniosek o opinię komisji rektorskiej ds. etyki badań naukowych z udziałem człowieka w sprawie zgodności projektu badania naukowego z zasadami etycznymi (Word)
  • oświadczenie uczestnika badania na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną (Word)
  • zgoda uczestnika badania na udział w badaniu naukowym (Word)
  • zgoda przedstawiciela ustawowego uczestnika badania, który jest osobą małoletnią lub ubezwłasnowolnioną, na udział w badaniu naukowym (Word)
  • zgoda przedstawiciela ustawowego uczestnika badania, który jest osobą małoletnią lub ubezwłasnowolnioną, na przetwarzanie danych osobowych (Word)
  • zgoda przedstawiciela ustawowego uczestnika badania, który jest osobą małoletnią lub ubezwłasnowolnioną, na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych (Word)
  • lista gratyfikacji za udział w badaniu (Word)

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 229 rektora UW z 9 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Etyki Badań Naukowych z Udziałem Człowieka na kadencję 2020-2024 >>

 

Zarządzenie nr 58 rektora UW z 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 229 rektora UW z 9 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Etyki Badań Naukowych z Udziałem Człowieka na kadencję 2020-2024 >>

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 14.09.2023 – Uwaga: przerwa wakacyjna lipiec–sierpień. Kolejne spotkanie Komisji planowane jest we wrześniu (w pilnych kwestiach prosimy o kontakt mailowy: komisja.etyki(at)uw.edu.pl).

 

Wniosek wraz z załącznikami należy składać w jednym scalonym pliku pdf.

 

See the website of the Rector’s Committee for the Ethics of Research Involving Human Participants in English >>

Kontakt

Ewa Łuczyńska

Biuro Obsługi Badań
tel. 22 55 20 886

komisja.etyki(at)uw.edu.pl