Uniwersytet Warszawski Komisja Rektorska ds. Etyki Badań Naukowych z Udziałem Człowieka

Komisja rektorska powołana na kadencję 2016-2020
Przewodniczący komisji:

prof. dr hab. Paweł Łuków – Wydział Filozofii i Socjologii

 

Członkowie komisji:

prof. dr hab. Piotr Jerzy Durka – Wydział Fizyki,

Anna Duszyk – Wydział Fizyki,

dr Dobrochna Natalia Kałwa –Wydział Historyczny,

dr Katarzyna Kuś – Wydział Filozofii i Socjologii,

dr Joanna Różyńska – Wydział Filozofii i Socjologii,

dr hab. Piotr Suffczyński – Wydział Fizyki.

 

Kiedy badanie wymaga opinii Komisji Rektorskiej ds. Etyki Badań Naukowych z Udziałem Człowieka?
Informacje dla wnioskodawców:

 

Wzory dokumentów i formularzy:
  • wniosek o opinię komisji rektorskiej ds. Etyki badań naukowych z udziałem człowieka w sprawie zgodności projektu badania naukowego z zasadami etycznymi (Word)
  • zgoda uczestnika badania na udział w badaniu naukowym (Word)
  • zgoda uczestnika badania na przetwarzanie danych osobowych (Word)
  • zgoda uczestnika badania na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych (Word)
  • zgoda przedstawiciela ustawowego uczestnika badania, który jest osobą małoletnią lub ubezwłasnowolnioną, na udział w badaniu naukowym (Word)
  • zgoda przedstawiciela ustawowego uczestnika badania, który jest osobą małoletnią lub ubezwłasnowolnioną, na przetwarzanie danych osobowych (Word)
  • zgoda przedstawiciela ustawowego uczestnika badania, który jest osobą małoletnią lub ubezwłasnowolnioną, na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych (Word)
  • informacja dla uczestników badania o przetwarzaniu danych osobowych (Word)
  • lista gratyfikacji za udział w badaniu (Word)

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 30.09.2020 (w pilnych kwestiach prosimy o kontakt mailowy: komisja.etyki(at)uw.edu.pl)

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 81 rektora UW z 4 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Etyki Badań Naukowych z Udziałem Człowieka na kadencję 2016-2020 (pdf)

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 30.09.2020 (w pilnych kwestiach prosimy o kontakt mailowy: komisja.etyki(at)uw.edu.pl)

Kontakt

Ewa Łuczyńska

Biuro Obsługi Badań
tel. 22 55 20 886

komisja.etyki(at)uw.edu.pl