Trwają zapisy na zajęcia online dotyczące specjalistycznej angielszczyzny akademickiej oraz badań jakościowych w językoznawstwie stosowanym i pokrewnych dziedzinach. Kursy są skierowane do pracowników i doktorantów UW. Ich organizatorem jest School for International Science UW.

School for International Science UW (SIS UW) powstała przy Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi ona kursy i szkolenia dla pracowników oraz doktorantów UW, które służą podniesieniu umiędzynarodowienia wyników badań oraz oferty dydaktycznej uczelni.

 

– Organizowane przez nas kursy służą podniesieniu kompetencji i zdobyciu umiejętności niezbędnych do opracowywania danych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi metodologii oraz publikowania w językach obcych w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych – mówi dr hab. Anna Wojtyś, prodziekan ds. badań i współpracy Wydziału Neofilologii UW.

 

Obecnie trwają zapisy na dwa kursy:

  • English for Research Publications – kurs specjalistyczny, w trakcie którego uczestnicy poznają fachowe słownictwo oraz struktury gramatyczne i wyrażenia typowe dla publikacji naukowych w języku angielskim. Istotną część kursu stanowi również praca nad umiejętnością zwięzłego i klarownego formułowania argumentacji oraz umiejętnością dostosowania tekstu do wymagań konkretnego wydawcy bądź stylu formatowania. Więcej informacji znajduje się w sylabusie kursu >>
  • Badania jakościowe w językoznawstwie stosowanym i pokrewnych dziedzinach – celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami związanymi z metodologią badań jakościowych, w tym z podstawami teoretycznymi oraz zbieraniem i analizą danych przy użyciu rożnych programów komputerowych. Na kursie zostaną również omówione przykłady interpretacji danych w różnych publikacjach anglojęzycznych. Więcej informacji znajduje się w sylabusie kursu >>

 

Oferta kursów School for International Science UW skierowana jest do:

  • zainteresowanych osób (pracowników oraz doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego);
  • zorganizowanych grup pracowników konkretnych jednostek (w formie zajęć zamawianych).

Zapisów na kursy dokonuje się poprzez wysłanie maila pod adresem: sis(at)uw.edu.pl.

 

W styczniu 2022 r. planowane są nowe kursy i szkolenia. Aktualna oferta zajęć dostępna jest na stronie: www.sis.uw.edu.pl.