Statystycznie co 14 dni na świecie ginie jeden język. Dzięki zaangażowaniu naukowców, lokalnych aktywistów oraz przedstawicieli mniejszości jest nadzieja na zatrzymanie tego procesu. Od 13 listopada na Uniwersytecie trwać będzie Tydzień Różnorodności Językowej, poświęcony językom zagrożonym wymarciem, używanym m.in. przez Wilamowian mieszkających w południowej Polsce czy Indian Nahua z Meksyku.

 

Celem Tygodnia Różnorodności Językowej jest zwrócenie uwagi na szczególną rolę kulturową, jaką odgrywają języki mniejszościowe, a także na korzyści płynące z wielojęzyczności. – Każdy język pomaga w sposób pełniejszy rozumieć świat, w którym żyjemy. Jest elementem ogólnoludzkiego dziedzictwa – wyjaśnia Bartłomiej Chromik, etnolog z Wydziału „Artes Liberales”. – Badania naukowców wskazują na to, że w społecznościach, które posługują się językami ojczystymi, ludzie są zdrowsi, rzadziej zapadają na niektóre choroby cywilizacyjne i te o podłożu psychicznym – dodaje.

 

Organizatorem Tygodnia Różnorodności Językowej jest Wydział „Artes Liberales”, gdzie od kilku lat zespół naukowców pod kierunkiem dr hab. Justyny Olko zajmuje się rewitalizacją języków zagrożonych wyginięciem. Niedawno na Wydziale powołano międzynarodowy ośrodek badawczy zajmujący się tą tematyką – Centre for Research and Practice in Cultural Continuity. Partnerami UW są University of London, Leiden University, University of Groningen i Max Planck Institute for the Science of Human History in Jena. Tydzień Różnorodności Językowej jest elementem projektu „Engaged humanities in Europe: Capacity building for participatory research in linguistic-cultural heritage”, finansowanego z grantu Twinning Horyzontu 2020.

 

W ramach Tygodnia Różnorodności Językowej odbędą się dwie konferencje naukowe: „Engaged Humanities: preserving and revitalizing endangered languages and cultural heritage” oraz „First European Nahuatl Conference in Memory of James Lockhart”, a także warsztaty „Engaged humanities & language revitalization: shared experiences in search of efficient approaches”.

 

W programie zaplanowano też otwarte dla publiczności imprezy popularyzatorskie i kulturalne: koncerty, wystawy zdjęć, pokaz filmu, zajęcia dla dzieci i młodzieży:

  • 13 listopada: wernisaż wystawy fotograficznej „Różnorodność językowa – kulturowe bogactwo świata”; mini-recital łemkowskiego poety Petra Murianki;
  • 15 listopada: koncert „Głosy różnorodności”, premiera filmu o Wilamowicach autorstwa Piotra Strojnowskiego;
  • 16 listopada: wernisaż wystawy fotograficznej „Różnorodność Językowa na Świecie”, wieczór poetycki Oleny Duć-Fajfer;
  • 18 listopada: warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży „Językowe niespodzianki z dalekich krain”.