Uniwersytet Warszawski i Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji (MUCI) organizują międzynarodową konferencję poświęconą ogólnokrajowemu systemowi rekrutacji w Polsce – „Pros and Cons of Central Admission to Higher Education Institutions in Poland”. Wydarzenie odbędzie się 14 listopada w Pałacu Kazimierzowskim UW.

Konferencja ma na celu rozpoczęcie dyskusji w środowisku akademickim na temat powstania centralnego systemu rekrutacji w Polsce dla instytucji szkolnictwa wyższego.

 

W wydarzeniu wezmą udział naukowcy z Polski i z zagranicy. Eksperci z Norwegii, Finlandii, Szwecji i Danii – uczestniczący razem z UW i MUCI w projekcie EMREX – podzielą się swoimi doświadczeniami na temat procesów tworzenia centralnych systemów rekrutacji dla szkolnictwa wyższego. Opowiedzą m.in. o wadach i zaletach takich systemów, wyzwaniach, które stoją na drodze do ich wdrożenia oraz wsparciu informatycznym tych procesów.

 

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Liczba miejsc ograniczona.

 

Konferencja odbędzie się 14 listopada o godz. 9.30 w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego (Krakowskie Przedmieście 26/28).

 

Szczegółowe informacje i program wydarzenia