Rozstrzygnięto dwa konkursy zorganizowane w modułach „Dziedzictwo Narodowe” oraz „Uniwersalia” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Łącznie spośród blisko 200 wniosków wyłoniono 14 zwycięskich projektów, w tym trzy zgłoszone przez naukowców z UW.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki realizowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 2011 roku. W jego ramach finansowane są wieloletnie projekty naukowe z zakresu humanistyki. Moduł „Dziedzictwo Narodowe” dotyczy tworzenia publikacji dokumentacyjnych, bibliograficznych, słownikowych, krytycznych wydań źródeł i utworów literackich, a także kompendiów wiedzy. Dzięki „Uniwersaliom” upowszechniane są osiągnięcia polskich humanistów na świecie i finansowane projekty obejmujące m.in. przekłady najistotniejszych światowych dzieł kultury na język polski wraz z ich naukowym opracowaniem edytorskim.

 

Rozstrzygnięto kolejne konkursy w ramach tych dwóch modułów. Do finansowania zakwalifikowano łącznie 14 projektów. W sumie otrzymają one dofinansowanie na kwotę prawie 16 mln złotych.

Wśród laureatów są trzy projekty z UW:

 

„Dziedzictwo Narodowe” II/2018

 

  • „Słownik muzyków Rzeczpospolitej XVIII wieku” (przyznana kwota: 1 016 462,50 zł);
  • „Korpus Korespondencji Jana Dantyszka” (przyznana kwota: 771 523 zł).

 

„Uniwersalia 2.2” II/2018

 

  • „Szkody i Świętości” (przyznana kwota: 435 378 zł.

Pełne listy wniosków zakwalifikowanych do finansowania można znaleźć na stronie: www.gov.pl.