Prawie 24 mln zł z konkursów Narodowego Centrum Nauki: Opus 10, Preludium 10 i Sonata 10 trafi do 79 pracowników Uniwersytetu.

Każdy z konkursów dzielił się na trzy główne panele: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ST – nauki ścisłe i techniczne oraz NZ – nauki o życiu. Z całej Polski napłynęło do NCN 3710 wniosków. 872 okazały się dla ich autorów szczęśliwe.

 

W konkursie Opus naukowcy starali się o finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury przydatnej do prowadzenia swoich prac badawczych. 37 pracowników UW otrzyma granty o łącznej wartości prawie 19 mln zł właśnie z niego. Najwięcej pieniędzy – prawie 1,7 mln zł – trafi do dr. Krzysztofa Mariusza Kobielaka z Centrum Nowych Technologii UW na przedsięwzięcie „Regulacja komórek macierzystych włosa w czasie jego cyklu regeneracyjnego”.

 

Konkurs Preludium był przeznaczony dla osób, które rozpoczynają karierę naukową i nie posiadają jeszcze stopnia doktora, a chcą prowadzić badania. Granty na łączną kwotę ponad 2,6 mln zł trafiły do 31 pracowników Uniwersytetu. Największe dofinansowanie – prawie 150 tys. zł dostanie Michał Jakub Górka z Wydziału Chemii na badania „Nowe metody spektroskopii NMR dla białek częściowo losowo deuterowanych”.

 

Konkurs Sonata był skierowany do osób, które rozpoczynają swoją drogę naukową i mają stopień doktora. Dofinansowanie o łącznej wartości ponad 2,3 mln zł odbierze 11 wykładowców Uniwersytetu. Największy grant – ponad 390 tys. zł – otrzyma dr Iwona Kaliszewska z Wydziału Historycznego na pracę „Antropologiczne studium korupcji w Republice Dagestanu”.