Przez ostatnie dwa lata studenci i wykładowcy pomagali przedsiębiorcom w rozwiązywaniu ich biznesowych problemów. Konferencja eCo-Solving 16 maja podsumuje ich współpracę.

Przedsięwzięcie eCo-Solving miało dostarczyć informacji o tym, jak rozwiązywać realne problemy dotyczące zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zmian klimatycznych. Jego rezultaty to m.in. stworzenie portalu pracademia.eu łączącego studentów z instytucjami zewnętrznymi oraz powstanie nowego modułu nauczania Pracademia służącemu pomocy przedsiębiorcom w opracowywaniu odpowiedzi na ich problemy, np. poprzez aplikacyjne prace dyplomowe. Taki kontakt z przedsiębiorcami pozwolił studentom na wykorzystanie zdobytej na studiach wiedzy.

 

Konferencja „Aplikacyjne prace dyplomowe i inne formy dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem” kończąca inicjatywę eCo-Solving będzie okazją do spotkania przedsiębiorców, reprezentantów instytucji publicznych i organizacji pozarządowych oraz naukowców.

 

Przedsiębiorcy usłyszą, jakie korzyści dla firm mogą wnieść studenci i pracownicy nauki oraz jak znaleźć na uczelniach ludzi, którzy pomogą przetestować nowe rozwiązania w firmie i przeprowadzić konieczne badania. Przedstawiciele instytucji i organizacji dowiedzą się, jak łączyć ich potrzeby i cele strategiczne z praktyczną nauką studentów, jak dotrzeć do studentów zainteresowanych pisaniem prac dyplomowych odpowiadających na konkretne wyzwania (np. środowiska lokalnego), a jednocześnie wykorzystać wyniki ich pracy. Pracownicy naukowi i opiekuni prac dyplomowych zrozumieją, jak na uczelni tworzyć kulturę współpracy i zaangażowania społecznego. Podczas konferencji uczestnicy projektu przedstawią osiągnięcia i wnioski z prac oraz inne dobre praktyki współpracy polskich i zagranicznych uczelni z otoczeniem zewnętrznym.

 

Konferencję przygotowuje Uniwersytet Warszawski wraz z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

 

Aby wziąć udział w konferencji, trzeba wypełnić formularz rejestracyjny.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie www organizatorów.