Już po raz szósty przyznane zostały stypendia im. Anny Bornus dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego z niepełnosprawnościami. Tegorocznymi laureatami zostały dwie osoby z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych oraz studentka Wydziału Chemii. Uroczystość wręczenia odbyła się 7 stycznia.

W tym roku wyróżnieni zostali: Patrycja Michalska studiująca na kierunku administracja, Mateusz Gregorski doktorant w dziedzinie nauk o polityce publicznej oraz studentka chemii Monika Pikuzińska.

 

Stypendium im. Anny Bornus to wsparcie finansowe dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego ze znaczną niesprawnością ruchową. Stypendium stanowi dar fundacji założonej przez rodzinę Anny Bornus, niepełnoprawnej studentki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2010-2011, zmarłej z powodu choroby nowotworowej 6 stycznia 2013 roku.

 

Stypendium adresowane jest do osób, które dążą do uzyskania wykształcenia, pokonując codzienne trudności związane z poważną sytuacją zdrowotną. Celem wsparcia jest dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta osoby niepełnosprawnej.

 

– Upamiętniając Anię i jej wysiłek, jaki podejmowała studiując, dzięki hojności rodziny, znajomych i przyjaciół, możemy pomóc naszym studentom, którzy także mają trudności, ale pomimo tego chcą iść do przodu. Jako osoby uczestniczące w przyznawaniu stypendiów ogromnie cieszymy się, że umożliwi to młodym osobom realizację przynajmniej części marzeń – mówi prof. UW dr hab. Jolanta Choińska – Mika, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia. – Każdy gest, każda cegiełka przyłożona do tego wspólnego gmachu, jakim jest uniwersytet otwarty dla wszystkich i dający wszystkim szanse, to jest naprawdę dar niezmiernej wagi – dodaje.

 

– Za każdym razem wspólnie z fundatorami staramy się wybrać takie osoby, które z jednej strony bardzo tej pomocy potrzebują, a z drugiej są przykładem ludzi, którzy nie koncentrują się na negatywnej stronie swojego doświadczenia, jakim jest niepełnosprawność, ale idą do przodu. I takie osoby tutaj mamy – podkreśla Paweł Wdówik, kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW.

 

Pierwszy raz stypendia przyznano w roku akademickim 2013/2014. Całkowita kwota przyznanych środków wynosi w tym roku 27 tys. złotych. Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się 7 stycznia w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego.

 

Więcej informacji o działalności Fundacji im. Anny Bornus dostępne jest na stronie organizacji.