Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało stypendia za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2018/2019. W gronie wyróżnionych znalazło się 79 studentów oraz 9 doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego.

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane są za poszczególne osiągnięcia naukowe i artystyczne związane ze studiami oraz za osiągnięcia sportowe. W tym roku nagrodę finansową otrzyma łącznie 656 studentów i 82 doktorantów z całej Polski.

 

Wśród studentów Uniwersytetu Warszawskiego – laureatów stypendium, najwięcej osób kształci się na Wydziale Fizyki, Wydziale Prawa i Administracji oraz w Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych. Wyróżnieni doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego są przedstawicielami wydziałów Fizyki, Chemii, Biologii, Psychologii, Filozofii i Socjologii oraz „Artes Liberales”.

 

Wnioski rozpatrywał zespół, w skład którego wchodzi 24 ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Zgłoszenia zostały ocenione przy wykorzystaniu metody punktowej – osoby, które otrzymały stypendium, uzyskały co najmniej 9 i 61 pkt (odpowiednio w przypadku studentów i doktorantów).

 

Nagrodzone osoby zostały wyłonione na podstawie przedstawionych przez rektorów uczelni 1894 wniosków, w tym 1338 wniosków studentów i 556 wniosków doktorantów. Wysokość stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku akademickim 2018/2019 wynosi 15 tys. zł dla studentów oraz 25 tys. zł  dla doktorantów.

 

Pełna lista stypendystów znajduje się na stronie ministerstwa.