24 lutego odbędzie się spotkanie informacyjne dot. realizacji programu „Inicjatywa doskonałości” na UW. Będzie ono transmitowane na stronie głównej UW.

Uniwersytet Warszawski zdobył I miejsce w konkursie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tym samym UW zdobył status uczelni badawczej i będzie otrzymywał w latach 2020-2026 zwiększoną o 10% (ponad 70 mln zł) subwencję. Środki te umożliwią sfinansowanie 70 działań opisanych we wniosku konkursowym złożonym przez uniwersytet. Pełna lista działań dostępna jest na stronie: www.uw.edu.pl/idub.

 

W ramach „Inicjatywy doskonałości” UW będzie rozwijał 5 priorytetowych obszarów badawczych (POB), które zostały wybrane w drodze konsultacji ze środowiskiem akademickim:

Transmisja

Spotkanie obędzie się 24 lutego, w godz. 15-18, w auli dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu. Ze względu na wyczerpanie limitu miejsc rejestracja została zakończona. Spotkanie będzie transmitowane online na stronie głównej UW. Zapis spotkania zostanie zamieszczony na uniwersyteckim kanale YouTube.