24 czerwca Senat UW zatwierdził Sprawozdanie rektora UW z działalności uczelni.

 

Dokument przypomina najważniejsze dla społeczności akademickiej wydarzenia. Opisuje ofertę studiów, rozwój naukowy, budżet uczelni, działania na rzecz otoczenia, współpracę naukową z instytucjami. Zawiera dane statystyczne na temat studentów, pracowników i badań.

 

– Mamy za sobą dobry rok. Tak jak poprzednio, chyba najlepiej widać to w badaniach naukowych. Dzięki zaangażowaniu naszych naukowców Uniwersytet zajmuje czołowe miejsce w Polsce pod względem liczby i kwoty zdobywanych grantów – napisał we wstępie do dokumentu prof. Marcin Pałys, rektor UW. – Uruchamiamy nowatorskie inicjatywy, takie jak Digital Economy Lab czy Digital Humanities Lab, które przełamują tradycyjne bariery między poszczególnymi dyscyplinami naukowymi i zachęcają do badań interdyscyplinarnych. Podejmujemy nie tylko zadania badawcze na miarę poszczególnych wydziałów i jednostek, lecz także rozwijamy przedsięwzięcia, które wymagają zaangażowania całego potencjału naukowego największej w Polsce uczelni. Te wszystkie działania powodują, że także w międzynarodowych rankingach powoli – ale stale – nasza pozycja się umacnia.

 

Podsumowanie 2014 roku potwierdza, że Uniwersytet jest nie tylko największą polską uczelnią, ale też w wielu dziedzinach najlepszą. Kierunki prowadzone na UW posiadają oceny wyróżniające Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Aż 7 wydziałów posiada kategorię naukową A+ przyznawaną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Pracownicy UW prowadzą prawie 1,5 tys. przedsięwzięć badawczych. Uczelnia współpracuje z 800 zagranicznymi partnerami. Jest także najchętniej wybieraną przez obcokrajowców polską uczelnią – w 2014 roku studiowało tu ponad 1,6 tys. osób z zagranicy. Podsumowanie 2014 roku potwierdza, że sytuacja finansowa uczelni jest stabilna.

Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni za 2014 rok (pdf)Sprawozdania z ubiegłych lat dostępne są tutaj.