Studenci Uniwersytetu Warszawskiego mogą brać udział w szkołach letnich organizowanych przez uczelnie sojuszu 4EU+. Obecnie trwa rekrutacja na trzy z nich. Szkoły odbędą się na Uniwersytecie Karola w Pradze. Ich tematyka dotyczy kwestii geopolitycznych, społecznych oraz medycznych.

4EU+ to sojusz sześciu europejskich uczelni badawczych: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetu w Heidelbergu, Uniwersytetu Sorbońskiego, Uniwersytetu w Kopenhadze i Uniwersytetu w Mediolanie. Instytucje współpracują ze sobą w dziedzinie badań, kształcenia, transferu technologii oraz mobilności. Obecnie trwają prace nad pierwszymi projektami badawczymi, programami studiów. Organizowane są też szkoły letnie dla studentów uczelni. Aktualna oferta dostępna jest na stronie sojuszu 4EU+.

 

Studenci UW mogą wysyłać swoje zgłoszenia do trzech szkół letnich na Uniwersytecie Karola w Pradze:

 

  • Geopolitical summer school „Europe in troubled times: the future of the European geopolitics” – od 30 czerwca do 6 lipca. Termin nadsyłania zgłoszeń: 14 czerwca. Więcej informacji
  • Summer University Prague 2019 „European Identity between Unity and Diversity: Problems and Challenges” – od 7 do 21 września. Termin nadsyłania zgłoszeń: 27 czerwca. Więcej informacji
  • Summer School of Clinical Acid Base and Homeostasis – od 18 do 21 września. Więcej informacji

 W lutym 4EU+ złożył wniosek w pilotażowym konkursie Komisji Europejskiej „European Universities” finansowanym w ramach programu Erasmus+ i ubiega się o uzyskanie statusu uniwersytetu europejskiego. Wkrótce poznamy wyniki konkursu. Więcej na temat sojuszu 4EU+.