Sekcja ds. rozwoju kompetencji nauczycieli akademickich Biura Spraw Pracowniczych zaprasza do współpracy osoby, które chciałyby poprowadzić szkolenia z obsługi Google Meet oraz innych funkcjonalności G Suite. Szkolenia realizowane będą w ramach Programu ZIP.

Sekcja ds. rozwoju kompetencji nauczycieli akademickich działająca w ramach Biura Spraw Pracowniczych od początku tego roku intensywnie wspiera pracowników w podnoszeniu kompetencji dydaktycznych, w tym uczy obsługi narzędzi wykorzystywanych do prowadzenia zajęć zdalnych ze studentami.

 

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na szkolenia dotyczące obsługi narzędzi do pracy zdalnej, sekcja zaprasza do współpracy osoby, które gotowe są wcielić się w rolę trenerów. Oferta skierowana jest do pracowników naukowych i administracyjnych UW. Tematyka szkoleń dotyczyć będzie Google Meet i innych funkcjonalności związanych z G Suite, ale niewykluczone są także inne tematy szkoleń m.in. dotyczące metodyki nauczania i oceniania postępów studentów.

 

Trwa stały nabór trenerów. Dodatkowe pytania oraz zgłoszenia można kierować na adres mailowy: szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl.

 

Szkolenia realizowane będą w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW (ZIP). Jednym z celów programu jest wzmocnienie potencjału Uniwersytetu m.in. poprzez doskonalenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich.

 

Informacja na stronie Programu ZIP >>