Sojusz 4EU+, którego członkiem jest Uniwersytet Warszawski, ogłosił dwa nowe konkursy dla nauczycieli akademickich uczelni partnerskich. Dotyczą one tworzenia inicjatyw międzyuniwersyteckich zespołów lub mobilności.

Sojusz 4EU+ uruchomił nabór do dwóch konkursów przygotowanych z myślą o wsparciu nauczycieli akademickich (w tym doktorantów) z uczelni członkowskich, w tym Uniwersytetu Warszawskiego:

  • SEED4EU+: konkurs na inicjatywy międzyuczelnianych zespołów z uniwersytetów członkowskich 4EU+. Program jest finansowany bezpośrednio z budżetów uczelni członkowskich 4EU+;
  • 4EU+ Visiting Professorships: konkurs na 2- albo 3-miesięczne wyjazdy umożliwiające pobyt na wybranej uczelni członkowskiej 4EU+ i pracę nad wspólnymi projektami badawczymi i edukacyjnymi. Program jest finansowany z budżetu Stowarzyszenia 4EU+ European University Alliance.

 

Termin przyjmowania wniosków w obu konkursach upływa 1 czerwca.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie Sojuszu 4EU+ >>